Skip to main content

Evidence-based Knowledge Management and Development in Palliative CareLaajuus (5 cr)

Code: YSAP0108

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Annina Kangas-Niemi

Objective

The student
• describes the patient's palliative care service chain in their well-being area and identifies the nursing staff's skill requirements at different levels of the service chain
• apply the central knowledge base underlying palliative care competence development and management
• develops and leads human/customer-oriented palliative care work, applying the values and principles related to the organization's strategy.
• evaluates and develops human/client-oriented palliative care based on evidence.
• identify limitations and specific issues related to palliative care research and development.
• evaluates and develops analytically and critically the importance of staff well-being at work as a quality factor in palliative care work.

Content

• A general model for organizing palliative care
• The palliative patient service chain in the welfare area and the competence requirements of the nursing staff
• Knowledge base of human/customer-oriented competence and management in palliative care work
• The organization's strategy and its underlying values and their importance in the human/customer-oriented development and management of palliative care
• Competencies of nursing staff knowledge as the basis of human/customer-oriented and ethical palliative nursing
• Palliative care competence development methods
• Research, development and innovation of evidence-based palliative care, and the methods that support it
• Occupational well-being of nursing staff, its development and management

Qualifications

Basic level (A level) competence in palliative care.

Assessment criteria, satisfactory (1)

Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa
- pyrkii huomioimaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- pyrkii kehittämään ja johtamaan hoitohenkilöstön työhyvinvointia

Assessment criteria, good (3)

Hyvä 3 - Kiitettävä 4
Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja peilaa niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita palvelevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia hallitusti

Assessment criteria, excellent (5)

Opiskelija
- osaa tarkastella palliatiivisen hoidon järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa laatia palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita tukevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia näyttöön perustuen

Timing

26.08.2024 - 22.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Objectives

The student
• describes the patient's palliative care service chain in their well-being area and identifies the nursing staff's skill requirements at different levels of the service chain
• apply the central knowledge base underlying palliative care competence development and management
• develops and leads human/customer-oriented palliative care work, applying the values and principles related to the organization's strategy.
• evaluates and develops human/client-oriented palliative care based on evidence.
• identify limitations and specific issues related to palliative care research and development.
• evaluates and develops analytically and critically the importance of staff well-being at work as a quality factor in palliative care work.

Content

• A general model for organizing palliative care
• The palliative patient service chain in the welfare area and the competence requirements of the nursing staff
• Knowledge base of human/customer-oriented competence and management in palliative care work
• The organization's strategy and its underlying values and their importance in the human/customer-oriented development and management of palliative care
• Competencies of nursing staff knowledge as the basis of human/customer-oriented and ethical palliative nursing
• Palliative care competence development methods
• Research, development and innovation of evidence-based palliative care, and the methods that support it
• Occupational well-being of nursing staff, its development and management

Time and location

KAMK is the organizing AMK for this course.

Learning materials and recommended literature

Literature and study materials will be confirmed with the course start.

Teaching methods

Recorded online lectures, webinars, learning assignments, peer discussion, guided independent studies

Implemented at KAMK DevMoodle: https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Coursekey to the common area in DevMoodle: PalhoYAMK

Content scheduling

T

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa
- pyrkii huomioimaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- pyrkii kehittämään ja johtamaan hoitohenkilöstön työhyvinvointia

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3 - Kiitettävä 4
Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja peilaa niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita palvelevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia hallitusti

Evaluation criteria, excellent (5)

Opiskelija
- osaa tarkastella palliatiivisen hoidon järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa laatia palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita tukevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia näyttöön perustuen

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

17.01.2022 - 20.03.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 20

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
 • Irmeli Matilainen
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Groups
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
 • YSY20SJ
  Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK

Objectives

The student
• describes the patient's palliative care service chain in their well-being area and identifies the nursing staff's skill requirements at different levels of the service chain
• apply the central knowledge base underlying palliative care competence development and management
• develops and leads human/customer-oriented palliative care work, applying the values and principles related to the organization's strategy.
• evaluates and develops human/client-oriented palliative care based on evidence.
• identify limitations and specific issues related to palliative care research and development.
• evaluates and develops analytically and critically the importance of staff well-being at work as a quality factor in palliative care work.

Content

• A general model for organizing palliative care
• The palliative patient service chain in the welfare area and the competence requirements of the nursing staff
• Knowledge base of human/customer-oriented competence and management in palliative care work
• The organization's strategy and its underlying values and their importance in the human/customer-oriented development and management of palliative care
• Competencies of nursing staff knowledge as the basis of human/customer-oriented and ethical palliative nursing
• Palliative care competence development methods
• Research, development and innovation of evidence-based palliative care, and the methods that support it
• Occupational well-being of nursing staff, its development and management

Time and location

KAMK is the organizing AMK for this course.

Course period: 17.1. - 20.3.2022

Registration via link below by the 10th of December 2021:

https://link.webropolsurveys.com/S/7995A06A8EDE1EB9

Course key will be sent after the registration.

Learning materials and recommended literature

Literature and study materials will be confirmed with the course start.

Teaching methods

Recorded online lectures, webinars, learning assignments, peer discussion, guided independent studies

Implemented at KAMK DevMoodle: https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Coursekey to the common area in DevMoodle: PalhoYAMK

Content scheduling

The course starts on 17.1.2022, with introductory webinar from 15.00 to 16.30;
No other scheduled mandatory webinars.

Detailed schedule will be added after updates from KAMK.
Lectures and learning task A by xx, peer feedback and discussion by xxx. and self-assessment by xxx; Lectures and learning task B by xxx., peer feedback by 3.12. and self-assessment xxx; Overall assessment of the course and feedback by xxx Closing webinar on xxx.

Further information for students

The whole course is evaluated on a numerical scale failed (0) / satisfactory (1) - commendable (5). The assessment of the course is based on the overall assessment made by the teacher.

The assessment of the course consists of the following learning tasks:
A. Evidence-based competence management and development in palliative care (separate instruction in Moodle under Learning Tasks and their Return) Assessment Rejected (0) / Satisfactory (1) - Commendable (5).
B. Learning task related to well-being at work (separate instruction in Moodle under Learning tasks and their return) Assessment rejected (0) / satisfactory (1) - commendable (5).

The overall grade of the course emphasizes learning task A.
The overall assessment also includes the fact that the student has made self- and peer assessments and participated in peer discussion in learning task A. In addition, the student has told / given final feedback.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa
- pyrkii huomioimaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- pyrkii kehittämään ja johtamaan hoitohenkilöstön työhyvinvointia

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3 - Kiitettävä 4
Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja peilaa niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita palvelevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia hallitusti

Evaluation criteria, excellent (5)

Opiskelija
- osaa tarkastella palliatiivisen hoidon järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa laatia palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita tukevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia näyttöön perustuen

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.