Skip to main content

Advanced Person-centered Care Process in Mental Health and Substance Abuse Care ILaajuus (5 cr)

Code: YSSK0103

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Objective

After the course you manage the assessment process in co-operation with clients and significant others and to develop caring processes by using evidence-based knowledge. You are able to critically evaluate and develop clinical decision-making skills based on the clinical and ethical principles of mental health and substance abuse care, and conduct clinical examinations and manage examination methods used in mental health and substance abuse care. You have also competence to plan the goal-directed care in co-operation with the clients and their significant others by exploiting multi-professional knowledge.

Content

- Independent need assessment of care in co-operation with the clients and their significant others
- Developing clinical and ethical decision making skills
- Clinical examination and the methods of clinical examination
- Goal setting for care by exploiting the multi-professional knowledge and information from clients and their significant others

Assessment criteria, satisfactory (1)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, good (3)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Enrollment

01.11.2022 - 06.01.2023

Timing

09.01.2023 - 14.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Groups
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Objectives

After the course you manage the assessment process in co-operation with clients and significant others and to develop caring processes by using evidence-based knowledge. You are able to critically evaluate and develop clinical decision-making skills based on the clinical and ethical principles of mental health and substance abuse care, and conduct clinical examinations and manage examination methods used in mental health and substance abuse care. You have also competence to plan the goal-directed care in co-operation with the clients and their significant others by exploiting multi-professional knowledge.

Content

- Independent need assessment of care in co-operation with the clients and their significant others
- Developing clinical and ethical decision making skills
- Clinical examination and the methods of clinical examination
- Goal setting for care by exploiting the multi-professional knowledge and information from clients and their significant others

Time and location

Intensive days 9.-10.2.2023 in Turku University of Applied Sciences

Learning materials and recommended literature

From the book: Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland.
Laitila M (2010) Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa. Väitöskirja. Kuopio, Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta.
Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T. (2011) Psykiatria. 9.uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.
Rathert C, Wyrwich MD & Boren SA (2013) Patient-centered care and outcomes: a systematic review of the literature. Medical Care Research and Review 70(4): 351-79.

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Turku (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies and it cannot be studied separately.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

10.01.2022 - 20.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

40 % Face-to-face, 60 % Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 20

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Objectives

After the course you manage the assessment process in co-operation with clients and significant others and to develop caring processes by using evidence-based knowledge. You are able to critically evaluate and develop clinical decision-making skills based on the clinical and ethical principles of mental health and substance abuse care, and conduct clinical examinations and manage examination methods used in mental health and substance abuse care. You have also competence to plan the goal-directed care in co-operation with the clients and their significant others by exploiting multi-professional knowledge.

Content

- Independent need assessment of care in co-operation with the clients and their significant others
- Developing clinical and ethical decision making skills
- Clinical examination and the methods of clinical examination
- Goal setting for care by exploiting the multi-professional knowledge and information from clients and their significant others

Time and location

Intensive days 17.-18.2.2022 in Turku University of Applied Sciences.

Learning materials and recommended literature

From the book: Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland.
Laitila M (2010) Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa. Väitöskirja. Kuopio, Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos. Terveystieteiden tiedekunta.
Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T. (2011) Psykiatria. 9.uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.
Rathert C, Wyrwich MD & Boren SA (2013) Patient-centered care and outcomes: a systematic review of the literature. Medical Care Research and Review 70(4): 351-79.

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Turku (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies and it cannot be studied separately.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.