Skip to main content

Specific Issues in Mental Health and Substance Abuse WorkLaajuus (5 cr)

Code: YS00BN84

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Katja Kokkinen, Hyvinvointiyksikkö

Objective

The purpose of the course is to deepen the understanding of specific issues in mental health and substance abuse work.

After the course you are able to critically evaluate your own spesific working area in mental health and substance abuse care (e.g child psychiatry, forensic psychiatry, promotive mental health care) related to directives, laws and recommendations.You recognize the development needs in your own spesific working area and you are able to critically evaluate them with evidence-based knowledge. Additionally you can describe development suggestions and are able to present an action plan for these in your own spesific working area.

Content

- Directives, laws and recommendations in a spesific area of mental health and/or substance abuse care (accroding the student’s field of working)
- Evidence-based knowledge concerning the spesific area of mental health and/or subtance abuse care
- Suggestions for development, action plan and actual change in practice according to the Peppa model

Assessment criteria, satisfactory (1)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, good (3)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Further information

Course is organized by the Oulu University of Applied Sciences

Enrollment

01.08.2023 - 31.08.2023

Timing

28.08.2023 - 03.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Groups
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Objectives

The purpose of the course is to deepen the understanding of specific issues in mental health and substance abuse work.

After the course you are able to critically evaluate your own spesific working area in mental health and substance abuse care (e.g child psychiatry, forensic psychiatry, promotive mental health care) related to directives, laws and recommendations.You recognize the development needs in your own spesific working area and you are able to critically evaluate them with evidence-based knowledge. Additionally you can describe development suggestions and are able to present an action plan for these in your own spesific working area.

Content

- Directives, laws and recommendations in a spesific area of mental health and/or substance abuse care (accroding the student’s field of working)
- Evidence-based knowledge concerning the spesific area of mental health and/or subtance abuse care
- Suggestions for development, action plan and actual change in practice according to the Peppa model

Time and location

Intensive days will be 25.-26.9.2023, in Oulu University of Applied Sciences.

Learning materials and recommended literature

From the book: Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland.

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Oulu (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies and it cannot be studied separately.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Further information

Course is organized by the Oulu University of Applied Sciences

Enrollment

01.08.2022 - 04.09.2022

Timing

08.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

40 % Face-to-face, 60 % Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 20

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Groups
 • YSY20ST
  Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Objectives

The purpose of the course is to deepen the understanding of specific issues in mental health and substance abuse work.

After the course you are able to critically evaluate your own spesific working area in mental health and substance abuse care (e.g child psychiatry, forensic psychiatry, promotive mental health care) related to directives, laws and recommendations.You recognize the development needs in your own spesific working area and you are able to critically evaluate them with evidence-based knowledge. Additionally you can describe development suggestions and are able to present an action plan for these in your own spesific working area.

Content

- Directives, laws and recommendations in a spesific area of mental health and/or substance abuse care (accroding the student’s field of working)
- Evidence-based knowledge concerning the spesific area of mental health and/or subtance abuse care
- Suggestions for development, action plan and actual change in practice according to the Peppa model

Time and location

Intensive days will be 25.-26.9.2023, in Oulu University of Applied Sciences.

Learning materials and recommended literature

From the book: Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland.

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Oulu (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies and it cannot be studied separately.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Further information

Course is organized by the Oulu University of Applied Sciences