Siirry suoraan sisältöön

Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: YSMA0200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Asta Suomi, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Tarkoituksena on, että osaat suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen


Osaamistavoite:
Osaat kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Osaat kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.

Sisältö

• Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio” Tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämän tilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto asiakkaan elämäntilanne ympyrä, työkyky viisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Opiskelija osaa
• erotella erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• nimetä ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
• nimetä ja tunnistaa tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään ja perustella niiden käyttämistä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• nimetä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja osaa nimetä keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa
• soveltaa erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• vertailla ja luokitella asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen soveltamismahdollisuudet palvelukokonaisuuksien luomisessa
• erotella ja hyödyntää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• tietää ja selittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat
- analysoida ja vertailla käyttämiään kuntoutuksen prosesseja asiakastyössä hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
- soveltaa ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Kiitettävä 4
Osaat
- rakentaa ja perustella kuntoutuksen prosessin omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja analysoida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita palvelumuotoilun periaatteiden näkökulmasta
- kehittää ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat
- rakentaa, analysoida ja arvioida kuntoutuksen prosesseja omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- luoda ja arvioida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä uusia palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita hyödyntäen palvelumuotoilua työssään
- kehittää, luoda ja arvioida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- kehittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Kristiina Juntunen
 • Asta Suomi
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • YSU24K1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • ZJAYSU24KM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että osaat suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen


Osaamistavoite:
Osaat kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Osaat kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.

Sisältö

• Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio” Tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämän tilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto asiakkaan elämäntilanne ympyrä, työkyky viisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija osaa
• erotella erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• nimetä ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
• nimetä ja tunnistaa tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään ja perustella niiden käyttämistä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• nimetä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja osaa nimetä keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa
• soveltaa erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• vertailla ja luokitella asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen soveltamismahdollisuudet palvelukokonaisuuksien luomisessa
• erotella ja hyödyntää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• tietää ja selittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat
- analysoida ja vertailla käyttämiään kuntoutuksen prosesseja asiakastyössä hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
- soveltaa ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Kiitettävä 4
Osaat
- rakentaa ja perustella kuntoutuksen prosessin omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja analysoida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita palvelumuotoilun periaatteiden näkökulmasta
- kehittää ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat
- rakentaa, analysoida ja arvioida kuntoutuksen prosesseja omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- luoda ja arvioida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä uusia palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita hyödyntäen palvelumuotoilua työssään
- kehittää, luoda ja arvioida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- kehittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
Ryhmät
 • YSU23KM
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • ZJAYSU23KM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että osaat suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen


Osaamistavoite:
Osaat kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Osaat kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.

Sisältö

• Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio” Tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämän tilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto asiakkaan elämäntilanne ympyrä, työkyky viisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija osaa
• erotella erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• nimetä ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
• nimetä ja tunnistaa tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään ja perustella niiden käyttämistä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• nimetä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja osaa nimetä keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa
• soveltaa erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• vertailla ja luokitella asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen soveltamismahdollisuudet palvelukokonaisuuksien luomisessa
• erotella ja hyödyntää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• tietää ja selittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat
- analysoida ja vertailla käyttämiään kuntoutuksen prosesseja asiakastyössä hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
- soveltaa ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Kiitettävä 4
Osaat
- rakentaa ja perustella kuntoutuksen prosessin omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja analysoida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita palvelumuotoilun periaatteiden näkökulmasta
- kehittää ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat
- rakentaa, analysoida ja arvioida kuntoutuksen prosesseja omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- luoda ja arvioida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä uusia palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita hyödyntäen palvelumuotoilua työssään
- kehittää, luoda ja arvioida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- kehittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • ZJA23KSY
  Avoin YAMK, sote
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että osaat suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen


Osaamistavoite:
Osaat kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Osaat kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.

Sisältö

• Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio” Tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämän tilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto asiakkaan elämäntilanne ympyrä, työkyky viisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo: Tarja Ahonen. (myös eKirjana). ISBN 978-952-68686-0-8

Empowerment Evaluation Knowledge and Tools for Self-Assessment, Evaluation Capacity Building, and Accountability. 2015. Toim. D. M.Fetterman, S. J. Kaftarian. & A. Wandersman. Los Angeles: Sage. ISBN 978-1-4522-9953-2

Muu oheismateriaali: sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Hybridi, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Palvelumuotoilu, projektiperustainen oppiminen
Webinaarit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16 h
Webinaarit 6 h
Oppimistehtävät 60 h
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 52 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu jaksoilla 2-3
Opintojaksolla on 2 webinaaria jaksoilla 2-3

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija osaa
• erotella erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• nimetä ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
• nimetä ja tunnistaa tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään ja perustella niiden käyttämistä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• nimetä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja osaa nimetä keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa
• soveltaa erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• vertailla ja luokitella asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen soveltamismahdollisuudet palvelukokonaisuuksien luomisessa
• erotella ja hyödyntää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• tietää ja selittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat
- analysoida ja vertailla käyttämiään kuntoutuksen prosesseja asiakastyössä hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
- soveltaa ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Kiitettävä 4
Osaat
- rakentaa ja perustella kuntoutuksen prosessin omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja analysoida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita palvelumuotoilun periaatteiden näkökulmasta
- kehittää ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat
- rakentaa, analysoida ja arvioida kuntoutuksen prosesseja omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- luoda ja arvioida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä uusia palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita hyödyntäen palvelumuotoilua työssään
- kehittää, luoda ja arvioida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- kehittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Aila Pikkarainen
 • Tarja Tapio
Vastuuopettaja

Asta Suomi

Ryhmät
 • ZJA21SSYM
  Avoin AMK, sote, monialainen kuntoutus, YAMK-polku
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että osaat suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Opintojakson osaamiset
Monialaisen kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen


Osaamistavoite:
Osaat kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Osaat kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Osaat hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.

Sisältö

• Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio” Tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämän tilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto asiakkaan elämäntilanne ympyrä, työkyky viisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo: Tarja Ahonen. (myös eKirjana). ISBN 978-952-68686-0-8

Empowerment Evaluation Knowledge and Tools for Self-Assessment, Evaluation Capacity Building, and Accountability. 2015. Toim. D. M.Fetterman, S. J. Kaftarian. & A. Wandersman. Los Angeles: Sage. ISBN 978-1-4522-9953-2

Muu oheismateriaali: sovitaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut.
Palvelumuotoilu, projektiperustainen oppiminen
Webinaarit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16 h
Webinaarit 6 h
Oppimistehtävät 60 h
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 52 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu jaksoilla 2-3
Opintojaksolla on 2 webinaaria jaksoilla 2-3

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija osaa
• erotella erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• nimetä ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
• nimetä ja tunnistaa tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään ja perustella niiden käyttämistä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• nimetä kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja osaa nimetä keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa
• soveltaa erilaisia kuntoutuksen prosesseja asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä toimia jäsenenä monialaisessa yhteistyöverkostossa
• vertailla ja luokitella asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja tietää palvelumuotoilun periaatteet ja sen soveltamismahdollisuudet palvelukokonaisuuksien luomisessa
• erotella ja hyödyntää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
• tietää ja selittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat
- analysoida ja vertailla käyttämiään kuntoutuksen prosesseja asiakastyössä hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja soveltaa asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita ja ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja sen merkityksen palvelukokonaisuuksien luomisessa
- soveltaa ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Kiitettävä 4
Osaat
- rakentaa ja perustella kuntoutuksen prosessin omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- vertailla ja analysoida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita palvelumuotoilun periaatteiden näkökulmasta
- kehittää ja analysoida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat
- rakentaa, analysoida ja arvioida kuntoutuksen prosesseja omassa asiakastyössään hyödyntäen erilaisia kuntoutuksen toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa
- luoda ja arvioida asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistäviä uusia palvelukokonaisuuksia ja kuntoutustuotteita hyödyntäen palvelumuotoilua työssään
- kehittää, luoda ja arvioida tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa
- kehittää kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia ja soveltaa työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä vaikuttavuuden arvioinnin työtapoja

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0 (hylätty). Opiskelija pysty suoriutumaan opintojakson tehtävistä, eikä ole osallistunut riittävästi kontaktiopetukseen.