Skip to main content

Advanced person-centered care process in mental health and substance abuse care IILaajuus (5 cr)

Code: YSSK0104

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Objective

After the course you are able to manage widely different evidence-based in mental health and substance abuse care, and critically assess, develop and conduct need-adapted interventions with clients and their significant others. You are competent to work independently in demanding therapeutic relationships and develop them with multidisciplinary knowledge. You are able to critically assess and develop patient and family education as well as care coordination practices in mental health and substance abuse care. You can also assess the need for psychotherapy together with clients and their significant others, and knows different psychotherapeutic approaches, the referral processes and ways of conducting psychotherapy. You are able to develop and conduct client-centered assessment of care and documentation practices with other professionals, clients and their significant others by using evidence-based knowledge.

Content

- Evidence-based methods in mental health and substance abuse care, critical assessment and development of these from the person-centered and need-adapted viewpoints
- Conducting and developing independent therapeutic work
- Developing patient and family education as well as care coordination practices
- Assessment process for psychotherapy, referral practices, psychotherapeutic approaches and different ways to conduct psychotherapy
- Client-centered, multidisciplinary assessment of care and documentation development based on the evidence-based knowledge

Assessment criteria, satisfactory (1)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, good (3)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Assessment criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

02.01.2023 - 21.05.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Groups
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Objectives

After the course you are able to manage widely different evidence-based in mental health and substance abuse care, and critically assess, develop and conduct need-adapted interventions with clients and their significant others. You are competent to work independently in demanding therapeutic relationships and develop them with multidisciplinary knowledge. You are able to critically assess and develop patient and family education as well as care coordination practices in mental health and substance abuse care. You can also assess the need for psychotherapy together with clients and their significant others, and knows different psychotherapeutic approaches, the referral processes and ways of conducting psychotherapy. You are able to develop and conduct client-centered assessment of care and documentation practices with other professionals, clients and their significant others by using evidence-based knowledge.

Content

- Evidence-based methods in mental health and substance abuse care, critical assessment and development of these from the person-centered and need-adapted viewpoints
- Conducting and developing independent therapeutic work
- Developing patient and family education as well as care coordination practices
- Assessment process for psychotherapy, referral practices, psychotherapeutic approaches and different ways to conduct psychotherapy
- Client-centered, multidisciplinary assessment of care and documentation development based on the evidence-based knowledge

Time and location

Intensive days will be 20.-21.4.2023 in Tampere (TAMK)

Learning materials and recommended literature

From the book: Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Part III, 19-21.

Skärsäter, I., Keogh, B., Doyle, L., Ellilä. H., Jormfeldt, H., Lahti, M., Higgins, A., Meade, O., Sitvast, J., Stickley, T. & Kilkku, N. (2018) Advancing the knowledge, skills and attitudes of mental health nurses working with families and caregivers: A critical review of the literature. Nurse Education in Practice 32, pp. 138-146. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.07.002

Lindfors, O., Laaksonen, M., & Knekt, P. (2016) Psykoterapian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi haastattelumenetelmällä. Haastattelu terapiatarpeen arvioinnissa. Psykoterapia 35(1), pp. 3-19.

Käypä hoito –suositukset

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Tampere (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Enrollment

01.11.2021 - 09.01.2022

Timing

01.01.2022 - 31.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

40 % Face-to-face, 60 % Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 20

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Katja Kokkinen
Teacher in charge

Katja Kokkinen

Objectives

After the course you are able to manage widely different evidence-based in mental health and substance abuse care, and critically assess, develop and conduct need-adapted interventions with clients and their significant others. You are competent to work independently in demanding therapeutic relationships and develop them with multidisciplinary knowledge. You are able to critically assess and develop patient and family education as well as care coordination practices in mental health and substance abuse care. You can also assess the need for psychotherapy together with clients and their significant others, and knows different psychotherapeutic approaches, the referral processes and ways of conducting psychotherapy. You are able to develop and conduct client-centered assessment of care and documentation practices with other professionals, clients and their significant others by using evidence-based knowledge.

Content

- Evidence-based methods in mental health and substance abuse care, critical assessment and development of these from the person-centered and need-adapted viewpoints
- Conducting and developing independent therapeutic work
- Developing patient and family education as well as care coordination practices
- Assessment process for psychotherapy, referral practices, psychotherapeutic approaches and different ways to conduct psychotherapy
- Client-centered, multidisciplinary assessment of care and documentation development based on the evidence-based knowledge

Time and location

Intensive days will be 10.-11.9.2020 in Tampere (TAMK)

Learning materials and recommended literature

Kirjasta Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Part III, 19-21.
Skärsäter, I., Keogh, B., Doyle, L., Ellilä. H., Jormfeldt, H., Lahti, M., Higgins, A., Meade, O., Sitvast, J., Stickley, T. & Kilkku, N. (2018) Advancing the knowledge, skills and attitudes of mental health nurses working with families and caregivers: A critical review of the literature. Nurse Education in Practice 32, pp. 138-146. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.07.002
Lindfors, O., Laaksonen, M., & Knekt, P. (2016) Psykoterapian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi haastattelumenetelmällä. Haastattelu terapiatarpeen arvioinnissa. Psykoterapia 35(1), pp. 3-19.
Käypä hoito –suositukset

Teaching methods

Pre-assignment, two consecutive intensive days in Tampere (includes lectures, group works), written assignment

Student workload

Pre-assignment 1 ect, intensive days 1 ect, written assignment 3 ect

Content scheduling

Pre-assignment will be given a month before intensive days. Written assignment will be given during the intensive days.

Further information for students

The course is a part of deepening Mental health - and addiction care Master´s degree -studies.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.