Siirry suoraan sisältöön

Sosiaaliohjauksen menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BY58

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Katri Ylönen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

• Hallitsee ja osaa kehittää erilaisia sosiaalialan työorientaatioita omassa työssään
• Tuntee vaikuttavuustutkimusta ja osaa arvioida erilaisten menetelmien vaikuttavuutta
• Osaa itsenäisesti suunnitella arviointiprosessin asiakastyössä sekä kriittisesti analysoida sitä

Sisältö

Ydinsisältö

• Asiakaslähtöinen ja monitoimijainen orientaatio 
• Toiminnallisuus ja luovuus 
• Huono-osaisuus, kriisit ja traumainformoitu työote 
• Perhekeskeinen orientaatio, kiintymyskeskeinen ohjaus 
• Elämänkulku, systeeminen työote ja verkostotyö  
• Ekososiaalinen työ, yhteisöllinen työ, rakenteellinen sosiaalityö 
• Ehkäisevä työ ja varhaisen tuen menetelmät 

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1)
Ymmärrät erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Tunnet vaikuttavuustutkimusta ja tiedät, millaisia menetelmiä käytetään vaikuttavuuden tutkimuksessa. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on hyvin yksipuolista.

Tyydyttävä (2)
Sovellat erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Tunnet vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on yksipuolista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Sovellat ja analysoit erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Hallitset vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on johdonmukaista, perusteltua ja havainnollista.

Kiitettävä (4)
Jäsennät ja sovellat erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Hallitset vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa ja analysoida menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, analyyttista ja sujuvaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Edellä mainittujen lisäksi osoitat huomattavaa ymmärrystä sosiaaliohjauksen menetelmistä ja vaikuttavuustutkimuksesta sekä osaat soveltaa tietoa työssäsi johdonmukaisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, loogista, analyyttista ja uutta luovaa.

Oppimateriaalit

Payne, Malcolm (2000) Teamwork in multiprofessional care. New York: Palgrave.

Lindh, Jari, Kristiina Härkäpää, Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) (2018): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press.

Linner Matikka, J., Hipp, T., & Barkman, J. (2023). Traumainformoitu työote. PS-kustannus.

Aaltio, E. & Isokuortti, N. (2019) Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi: Valtakunnallinen arviointi Raportti 3/2019. Helsinki: THL. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-419-6

Koivisto, J. (2006). Sosiaalialan näyttökeskustelu: miten sosiaalisten interventioiden vaikuttavuus osoitetaan? Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 14(1), 53 – 60. https://journal.fi/janus/article/view/50356

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
Opettaja
 • Riikka Rantanen
 • Asta Suomi
 • Katri Ylönen
Vastuuopettaja

Katri Ylönen

Ryhmät
 • ZJAYSG23S1
  Avoin AMK, sote,Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK), YAMK-polku
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

• Hallitsee ja osaa kehittää erilaisia sosiaalialan työorientaatioita omassa työssään
• Tuntee vaikuttavuustutkimusta ja osaa arvioida erilaisten menetelmien vaikuttavuutta
• Osaa itsenäisesti suunnitella arviointiprosessin asiakastyössä sekä kriittisesti analysoida sitä

Sisältö

Ydinsisältö

• Asiakaslähtöinen ja monitoimijainen orientaatio 
• Toiminnallisuus ja luovuus 
• Huono-osaisuus, kriisit ja traumainformoitu työote 
• Perhekeskeinen orientaatio, kiintymyskeskeinen ohjaus 
• Elämänkulku, systeeminen työote ja verkostotyö  
• Ekososiaalinen työ, yhteisöllinen työ, rakenteellinen sosiaalityö 
• Ehkäisevä työ ja varhaisen tuen menetelmät 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Payne, Malcolm (2000) Teamwork in multiprofessional care. New York: Palgrave.

Lindh, Jari, Kristiina Härkäpää, Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) (2018): Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. (ISBN 978-952-310-948-3 nidottu ISBN 978-952-310-947-6 verkko)

Linner Matikka, J., Hipp, T., & Barkman, J. (2023). Traumainformoitu työote. PS-kustannus.

Aaltio, E. & Isokuortti, N. (2019) Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi: Valtakunnallinen arviointi Raportti 3/2019. Helsinki: THL. Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-419-6

Koivisto, J. (2006). Sosiaalialan näyttökeskustelu: miten sosiaalisten interventioiden vaikuttavuus osoitetaan? Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 14(1), 53 – 60. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50356

Thoburn, J. (2022). Motivational Interviewing for Working with Children and Families: A Practical Guide for Early Intervention and Child Protection, Donald Forrester, David Wilkins and Charlotte Whittaker. The British journal of social work, 52(7), 4452-4454. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab236

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 4*4 (16), itsenäinen opiskelu, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät, dialogiset keskustelut 119h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1)
Ymmärrät erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Tunnet vaikuttavuustutkimusta ja tiedät, millaisia menetelmiä käytetään vaikuttavuuden tutkimuksessa. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on hyvin yksipuolista.

Tyydyttävä (2)
Sovellat erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Tunnet vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on yksipuolista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Sovellat ja analysoit erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Hallitset vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on johdonmukaista, perusteltua ja havainnollista.

Kiitettävä (4)
Jäsennät ja sovellat erilaisia sosiaalialan työorientaatioita toimintaympäristössäsi. Hallitset vaikuttavuustutkimusta ja osaat soveltaa ja analysoida menetelmiä vaikuttavuuden tutkimuksessa työssäsi. Osaat suunnitella itsenäisesti arviointiprosessin asiakastyössä sekä analysoida sitä kriittisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, analyyttista ja sujuvaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Edellä mainittujen lisäksi osoitat huomattavaa ymmärrystä sosiaaliohjauksen menetelmistä ja vaikuttavuustutkimuksesta sekä osaat soveltaa tietoa työssäsi johdonmukaisesti. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, loogista, analyyttista ja uutta luovaa.