Siirry suoraan sisältöön

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudetLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BP81

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Christina Mantsinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet
- Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä
- Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä
- Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla,seksuaalisuuden puheeksioton mallit
Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka
Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet (tästä kohdasta poistettu “tarkennukset”)
Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
Seksuaaliväkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset
Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Christina Mantsinen
 • Heidi Pasonen
Vastuuopettaja

Christina Mantsinen

Ryhmät
 • YSC24KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSU24K1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • YSG24S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • YSU23KM
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSI24S1
  Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YJS24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, sosiaali-ja terveysala

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet
- Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä
- Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä
- Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla,seksuaalisuuden puheeksioton mallit
Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka
Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet (tästä kohdasta poistettu “tarkennukset”)
Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
Seksuaaliväkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset
Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Aika ja paikka

Verkko-opetus kevätlukukaudella 2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brusila P., Kero K., Piha J. & Räsänen M. (Toim.) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk: 5 paikkaa (ei min-max määrässä)
Campusonline: 10 paikkaa (ei min-max määrässä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Christina Mantsinen
 • Heidi Pasonen
Vastuuopettaja

Christina Mantsinen

Ryhmät
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22SJ
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku
 • ZJA23KSY
  Avoin YAMK, sote
 • ZJAYSY22SM
  Avoin AMK, sote, Monialainen kuntoutus, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet
- Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä
- Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä
- Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla,seksuaalisuuden puheeksioton mallit
Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka
Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet (tästä kohdasta poistettu “tarkennukset”)
Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
Seksuaaliväkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset
Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Aika ja paikka

Verkko-opetus kevätlukukaudella 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brusila P., Kero K., Piha J. & Räsänen M. (Toim.) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Christina Mantsinen
 • Heidi Pasonen
Vastuuopettaja

Christina Mantsinen

Ryhmät
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien, seksuaalisuuden moninaisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteet
- Ymmärrät seksuaalisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien laajuuden ja niiden edistämisen merkityksen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
- Tunnet ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikan ja pystyt edistämään niitä työelämässä
- Tunnet ihmisoikeuksien ja seksuaaliterveyden edistämisen perustavoitteet ja -välineet ja pystyt toteuttamaan niitä työelämässä
- Ymmärrät seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta

Sisältö

Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla,seksuaalisuuden puheeksioton mallit
Ihmis- ja seksuaalioikeudet sekä etiikka
Seksuaalisuuden ja ihmisoikeuksien yhteiskunnalliset ulottuvuudet (tästä kohdasta poistettu “tarkennukset”)
Seksuaaliterveys, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
Seksuaaliväkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset
Seksuaaliterveyden edistämisen taidot

Aika ja paikka

Verkko-opetus kevätlukukaudella 2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brusila P., Kero K., Piha J. & Räsänen M. (Toim.) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen ja tehtävät, verkkokeskustelut -ja testit, ryhmätyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h: 90h itsenäinen opiskelu, 45h verkkokeskustelut ja ryhmätyö

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämisen merkityksen ja ihmisoikeudet yksilöiden, yhteisöjen sekä yhteiskunnan näkökulmasta ja osaat antaa esimerkkejä niiden edistämisestä työelämässä

Osoitat ymmärtäväsi seksuaaliterveyden edistämisen sekä ihmisoikeuksien eettiset perusteet

Osaat perustella seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnallisella tasolla.

Osoitat ymmärtäväsi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta