Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden liikunta ja kuntoutusLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00CP54

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Sanna Sihvonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritetettuasi osaat:

· arvioida kriittisesti globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia ikääntyvien ihmisten liikuntaan ja kuntoutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
· analysoida ja arvioida yksittäisten henkilöiden ja ryhmien liikunta ja kuntoutustoimintaa ja kartuttaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä
· analysoida liikunnan ja kuntoutustoiminnan eettisyyttä, vaikuttavuutta ja laadukkuutta ikääntyvän ihmisen näkökulmasta
· ratkaista vaativia haasteita myös luovin toteutuksin ikääntyvien ihmisten liikunnan ja kuntoutuksen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uutta tietoa ja/tai menettelyjä tai sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja

Sisältö

· Kansainväliset ja kansalliset ikääntyvien ihmisten liikuntasuositukset ja yhteiskunnalliset muutokset, näyttöön perustuva toiminta
· Ikääntyvien ihmisten kuntoutus ja kuntoutumistoiminta
· Liikunta kuntoutusmenetelmänä ikääntyneillä
· Liikunnan ja kuntoutuksen eettisyys

Lisätiedot

toteutuu kuntoutuksen ja liikunnan integraatioverkostossa Savonia ammattikorkeakolun toimesta