Skip to main content

Optional StudiesLaajuus (5 cr)

Code: AE00BC87

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Leena Selkivuori
 • Jari Karttunen

Objective

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Content

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Assessment criteria, approved/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.

Enrollment

31.05.2023 - 24.08.2023

Timing

01.08.2023 - 31.05.2026

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE23SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Content

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Teaching methods

Valitset sellaisia opintoja, jotka syventävät ja/tai laajentavat ammatillisena erityisopettajana tarvitsemaasi osaamista. Määrittelet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi oppimistarpeitasi ja neuvottelet niiden pohjalta vastuukouluttajasi kanssa osaamisen hankkimisesta, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvista opinnoista ja niiden suorittamisesta.

Opetusmenetelmät määrittyvät valitsemasi opintojakson opetusmenetelmien perustella.

Alternative completion methods

Osaamisen hankkiminen:
Opintojakson osaamisen hankit
a) suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia tai
b) osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin tai konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirjan tai
C) hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja, jotka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Huomaa, että samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa eikä valinnaisiksi opinnoiksi hyväksilueta myöskään sellaisia opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat oppimispäiväkirjalla ja koulutuksesta saadulla (osallistumis)todistuksella.

Student workload

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja valitsemastasi osaamisen hankkimisen tavasta. Opintojakson ajankohta määräytyy yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja ohjauskeskustelut.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee oma vastuukouluttajasi, kun olet osoittanut osaamisesi todistuksilla ja oppimispäiväkirjalla. Arviointiaineiston muodostavat todistukset ja oppimispäiväkirja.
Jos hyväksiluettavan opintojakson laajuus on 5 opintopistettä tai enemmän, päätöksen hyväksiluekmisesta tekee opinto-ohjaaja.

Valinnaisten opintojen arviointitiedot saat opintojaksolta, jolle osallistut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.

Enrollment

01.06.2022 - 25.08.2022

Timing

01.08.2022 - 31.07.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Leena Selkivuori
 • Kaija Peuna-Korpioja
Groups
 • AJE22SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Content

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Teaching methods

Valitset sellaisia opintoja, jotka syventävät ja/tai laajentavat ammatillisena erityisopettajana tarvitsemaasi osaamista. Määrittelet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi oppimistarpeitasi ja neuvottelet niiden pohjalta vastuukouluttajasi kanssa osaamisen hankkimisesta, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvista opinnoista ja niiden suorittamisesta.

Opetusmenetelmät määrittyvät valitsemasi opintojakson opetusmenetelmien perustella.

Alternative completion methods

Osaamisen hankkiminen:
Opintojakson osaamisen hankit

a) suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia tai

b) osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin tai konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirjan tai

C) hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja, jotka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Huomaa, että samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa eikä valinnaisiksi opinnoiksi hyväksilueta myöskään sellaisia opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat oppimispäiväkirjalla ja koulutuksesta saadulla (osallistumis)todistuksella.

Student workload

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja valitsemastasi osaamisen hankkimisen tavasta.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee oma vastuukouluttajasi, kun olet osoittanut osaamisesi todistuksilla ja oppimispäiväkirjalla. Arviointiaineiston muodostavat todistukset ja oppimispäiväkirja.

Valinnaisten opintojen arviointitiedot saat opintojaksolta, jolle osallistut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.

Enrollment

01.06.2021 - 05.09.2021

Timing

01.08.2021 - 31.05.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Content

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Teaching methods

Valitset sellaisia opintoja, jotka syventävät ja/tai laajentavat ammatillisena erityisopettajana tarvitsemaasi osaamista. Määrittelet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi oppimistarpeitasi ja neuvottelet niiden pohjalta vastuukouluttajasi kanssa osaamisen hankkimisesta, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvista opinnoista ja niiden suorittamisesta.

Opetusmenetelmät määrittyvät valitsemasi opintojakson opetusmenetelmien perustella.

Alternative completion methods

Osaamisen hankkiminen:
Opintojakson osaamisen hankit

a) suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia tai

b) osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin ja konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirja tai

C) hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja, jotka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Huomaa, että samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa eikä valinnaisiksi opinnoiksi hyväksilueta myöskään sellaisia opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat koulutuksesta saadulla todistuksella (a, c) tai osallistumistodistuksilla ja oppimispäiväkirjalla (b).

Student workload

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja valitsemastasi osaamisen hankkimisen tavasta.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee oma vastuukouluttajasi, kun olet osoittanut osaamisesi todistuksilla ja oppimispäiväkirjalla. Arviointiaineiston muodostavat todistukset ja oppimispäiväkirja.

Valinnaisten opintojen arviointitiedot saat opintojaksolta, jolle osallistut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.

Enrollment

03.08.2020 - 30.08.2020

Timing

01.08.2020 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tämä opintojakso laajentaa ja syventää erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisten osaamisen kehittämistavoitteittesi suunnassa.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoite
Osaat valita ja hankkia oman, ammatilliseksi erityisopettajaksi kehittymisesi kannalta olennaista osaamista.

Content

Valinnaiset opinnot syventävät ja laajentavat erityisopetuksellista osaamistasi henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi mukaisesti.
Sisältö määrittyy täsmällisemmin valitsemasi opintojakson perusteella.

Teaching methods

Valitset sellaisia opintoja, jotka syventävät ja/tai laajentavat ammatillisena erityisopettajana tarvitsemaasi osaamista. Määrittelet henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi oppimistarpeitasi ja neuvottelet niiden pohjalta vastuukouluttajasi kanssa osaamisen hankkimisesta, valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvista opinnoista ja niiden suorittamisesta.

Opetusmenetelmät määrittyvät valitsemasi opintojakson opetusmenetelmien perustella.

Alternative completion methods

Osaamisen hankkiminen:
Opintojakson osaamisen hankit

a) suorittamalla omaehtoisia erityisopetuksen / erityisen tuen täydennyskoulutuksia tai

b) osallistumalla erityisopetuksen ammattipäiviin, seminaareihin ja konferensseihin ja laatimalla niistä itsearvioinnin sisältävän oppimispäiväkirja tai

C) hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja erityisen tuen osaamista syventäviä ja laajentavia opintoja, jotka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Huomaa, että samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa eikä valinnaisiksi opinnoiksi hyväksilueta myöskään sellaisia opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat koulutuksesta saadulla todistuksella (a, c) tai osallistumistodistuksilla ja oppimispäiväkirjalla (b).

Student workload

Tämä opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 135 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja valitsemastasi osaamisen hankkimisen tavasta.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee oma vastuukouluttajasi, kun olet osoittanut osaamisesi todistuksilla ja oppimispäiväkirjalla. Arviointiaineiston muodostavat todistukset ja oppimispäiväkirja.

Valinnaisten opintojen arviointitiedot saat opintojaksolta, jolle osallistut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kehittymisosaaminen
Osaat tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeitasi, suunnitella niihin perustuvaa osaamisen kehittämistä ja hankkia tarvittavaa osaamista sekä kuvata osaamisen kehittymisen.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit omia ajattelu- ja toimintamallejasi suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen ja otat vastuuta oman osaajaidentiteetin rakentumisesta ja erityis-opettajuuden rakentumisesta.

Muut arviointikriteerit määrittyvät valinnaisiksi opinnoiksi valitsemasi opintojakson arviointikriteerien perustella.