Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan palvelutLaajuus (4 op)

Tunnus: SZXX1530

Laajuus

4 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee sosiaali- ja terveyspalvelut ja niitä koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
- ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelut osana yhteiskunnallista muutosta sekä muuttuvaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa eurooppalaisessa viitekehyksessä
- ymmärtää sosiaali- ja tereyspalveluiden merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
- tuntee tämän hetkistä sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistamista koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa
- tietää teknologian mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä

Sisältö

- Sosiaali- ja terveyspalvelut osana yhteiskunnallista muutosta (julkiset, järjestöt ja yksityiset)
- Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö, järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus, ohjaus ja päätöksenteko sekä laatusuositukset
- Sähköiset, liikkuvat, kotiin ja lähellä tarjottavat palvelut ja hyvinvointia tukevat teknologiset ratkaisut.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija nimeää sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheet. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä. Opiskelija tuntee muutamia sosiaali- ja terveyspalveluita.Opiskelija noudattaa JAMKin raportointiohjet

2
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheet ja nimeää jonkin muutoksen taustalla olevan yhteiskunnallisen tekijän. Hän esittelee nykyisiä arvotavoitteita. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä esimerkkien avulla. Opiskelija nimeää joitakin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskanavia, organisoitumistapoja, laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija osaa luetella nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita olennaisilta osin sekä nimetä niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja kertoa esimerkin sitä koskevasta päätöksenteosta. Hän osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana saamansa ohjeistuksen ja palautteen perusteella. Opiskelija osaa hyödyntää lähteitä aiheiden tarkastelussa. Opiskelija noudattaa JAMKin raportointiohjetta olennaisilta osin kirjallisissa esityksissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheet ja esittää muutoksen taustalla olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Hän kuvaa nykyisiä arvotavoitteita. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta, organisointia laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija tuntee nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita olennaisilta osin sekä kuvaa niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja osaa esitellä sitä koskevaa päätöksentekoa. Hän osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. Opiskelija osaa hyödyntää useita lähteitä ja joitakin esimerkkejä aiheiden tarkastelussa. Opiskelija käyttää JAMKin raportointiohjetta moitteettomasti kirjallisissa esityksissä.


4
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheet ja esittää muutoksen taustalla olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Hän analysoi nykyisiä arvotavoitteita. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta, organisointia, laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija tuntee nykyisiä sosiaali- ja terveyspalveluita olennaisilta osin sekä tuntee niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja osaa kuvata sitä koskevaa päätöksentekoa. Hän osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. Opiskelija osaa hyödyntää useita lähteitä ja esimerkkejä monipuolisesti aiheiden tarkastelussa. Opiskelija käyttää JAMKin raportointiohjetta moitteettomasti kirjallisissa esityksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittymisen vaiheet ja selittää muutoksen taustalla olevia yhteiskunnallisia tekijöitä. Hän arvioi nykyisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia arvotavoitteita eri näkökulmista. Opiskelija tarkastelee sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitystä niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta, organisointia, laatusuosituksia ja hyviä käytäntöjä. Opiskelija osaa luoda kokonaiskuvan nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä tuntee niiden tuottamista ja järjestämistä koskevan puitelainsäädännön ja osaa selittää sitä koskevaa päätöksentekoa. Hän osaa arvioida kokonaiskäsitystään ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana. Opiskelija osaa hyödyntää useita lähteitä monipuolisesti aiheiden tarkastelussa sekä tarkastella aiheita useiden esimerkkien kautta. Opiskelija käyttää JAMKin raportointiohjetta moitteettomasti kirjallisissa esityksissä.