Siirry suoraan sisältöön

Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussaLaajuus (3 op)

Tunnus: EK00BJ40

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että hallitset uraohjauksen teoriaperustan ja osaat soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitäsi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat, opit analysoimaan ja arvioimaan ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa, opit tarkastelemaan yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista sekä hahmottamaan yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan uran ja uraohjauksen käsitettä. Tutustutaan keskeisiin ura- ja ohjausteorioihin sekä uraohjauksen kysymyksiin elämänkulussa. Analysoidaan ja arvioidaan ura- ja ohjausteorioita niiden historiallisessa kontekstissaan. Opintojaksolla pohditaan eri teorioiden ihmis- ja tietokäsitystä sekä sitä, millaisia ohjauskäytänteitä ne tuottavat. Lisäksi perehdytään elinikäisen ja elämänlaajuisen ohjauksen kysymyksiin yksilöiden ja yhteisöjen keskeisten elämäntavoitteiden ja ohjaustarpeiden näkökulmista. Opintojaksolla luot perustaa oman uraohjauksen käyttöteoriasi tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat.
Osaat analysoida ja arvioida ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa.
Osaat tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista.
Tunnistat yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että hallitset uraohjauksen teoriaperustan ja osaat soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitäsi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat, opit analysoimaan ja arvioimaan ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa, opit tarkastelemaan yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista sekä hahmottamaan yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan uran ja uraohjauksen käsitettä. Tutustutaan keskeisiin ura- ja ohjausteorioihin sekä uraohjauksen kysymyksiin elämänkulussa. Analysoidaan ja arvioidaan ura- ja ohjausteorioita niiden historiallisessa kontekstissaan. Opintojaksolla pohditaan eri teorioiden ihmis- ja tietokäsitystä sekä sitä, millaisia ohjauskäytänteitä ne tuottavat. Lisäksi perehdytään elinikäisen ja elämänlaajuisen ohjauksen kysymyksiin yksilöiden ja yhteisöjen keskeisten elämäntavoitteiden ja ohjaustarpeiden näkökulmista. Opintojaksolla luot perustaa oman uraohjauksen käyttöteoriasi tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brown, S. D. & Lent, R. W. 2013. Career development and counseling: putting theory and research to work. New Jersey: Wiley.
De Vos, A. & Van der Heijden, B. 2015. Handbook of research on sustainable careers. Chel-tenham: Edward Elgar.
Inkson, K., Dries N. & Arnold, J. (eds.) 2015. Understanding careers. London: Sage.
McMahon, M. & Patton W. (eds.) 2006. Career counselling. Constructivist approaches. London: Routledge.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Jyväs-kylä: PS-kustannus.
Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) 2015. Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. University of Eastern Finland: Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat.
Osaat analysoida ja arvioida ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa.
Osaat tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista.
Tunnistat yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että hallitset uraohjauksen teoriaperustan ja osaat soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitäsi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat, opit analysoimaan ja arvioimaan ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa, opit tarkastelemaan yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista sekä hahmottamaan yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan uran ja uraohjauksen käsitettä. Tutustutaan keskeisiin ura- ja ohjausteorioihin sekä uraohjauksen kysymyksiin elämänkulussa. Analysoidaan ja arvioidaan ura- ja ohjausteorioita niiden historiallisessa kontekstissaan. Opintojaksolla pohditaan eri teorioiden ihmis- ja tietokäsitystä sekä sitä, millaisia ohjauskäytänteitä ne tuottavat. Lisäksi perehdytään elinikäisen ja elämänlaajuisen ohjauksen kysymyksiin yksilöiden ja yhteisöjen keskeisten elämäntavoitteiden ja ohjaustarpeiden näkökulmista. Opintojaksolla luot perustaa oman uraohjauksen käyttöteoriasi tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brown, S. D. & Lent, R. W. 2013. Career development and counseling: putting theory and research to work. New Jersey: Wiley.
De Vos, A. & Van der Heijden, B. 2015. Handbook of research on sustainable careers. Chel-tenham: Edward Elgar.
Inkson, K., Dries N. & Arnold, J. (eds.) 2015. Understanding careers. London: Sage.
McMahon, M. & Patton W. (eds.) 2006. Career counselling. Constructivist approaches. London: Routledge.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Jyväs-kylä: PS-kustannus.
Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) 2015. Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. University of Eastern Finland: Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat.
Osaat analysoida ja arvioida ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa.
Osaat tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista.
Tunnistat yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Opintojakson tavoitteena on, että hallitset uraohjauksen teoriaperustan ja osaat soveltaa eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitäsi.

Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat, opit analysoimaan ja arvioimaan ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa, opit tarkastelemaan yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista sekä hahmottamaan yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan uran ja uraohjauksen käsitettä. Tutustutaan keskeisiin ura- ja ohjausteorioihin sekä uraohjauksen kysymyksiin elämänkulussa. Analysoidaan ja arvioidaan ura- ja ohjausteorioita niiden historiallisessa kontekstissaan. Opintojaksolla pohditaan eri teorioiden ihmis- ja tietokäsitystä sekä sitä, millaisia ohjauskäytänteitä ne tuottavat. Lisäksi perehdytään elinikäisen ja elämänlaajuisen ohjauksen kysymyksiin yksilöiden ja yhteisöjen keskeisten elämäntavoitteiden ja ohjaustarpeiden näkökulmista. Opintojaksolla luot perustaa oman uraohjauksen käyttöteoriasi tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Brown, S. D. & Lent, R. W. 2013. Career development and counseling: putting theory and research to work. New Jersey: Wiley.
De Vos, A. & Van der Heijden, B. 2015. Handbook of research on sustainable careers. Chel-tenham: Edward Elgar.
Inkson, K., Dries N. & Arnold, J. (eds.) 2015. Understanding careers. London: Sage.
McMahon, M. & Patton W. (eds.) 2006. Career counselling. Constructivist approaches. London: Routledge.
Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. 2000. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Jyväs-kylä: PS-kustannus.
Kauppila, P. A., Silvonen, J. & Vanhalakka-Ruoho, M. (toim.) 2015. Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku. University of Eastern Finland: Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 81 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet keskeiset ura- ja ohjausteoriat.
Osaat analysoida ja arvioida ura- ja ohjausteorioiden suhdetta eri aikakausiin ja toisiinsa.
Osaat tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen elämänkulkuja erilaisista teoreettisista lähtökohdista.
Tunnistat yksilöiden ohjaustarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ihmisen eri elämänkentillä.