Skip to main content

Professional Specialisation Education: EKA23KUE

Code: EKA2021KEK

Degree:
Education not leading to a qualification

Degree title:
Non-degree-awarding education

Credits:
30 ects

Duration:
0.5 years (30 cr)

Start semester:
Spring 2023

Teaching language:
Finnish

Select timing, structure or classification view

Show study timings by semester, study year or period

Code Name Credits (cr) 2022-2023 Spring 2023 2. / 2023 3. / 2023
EKA2021KEK-1001
Uraohjauksen perusta

(Choose all )

5
EK00BJ38 Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä 2
EK00BJ40 Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa 3
EKA2021KEK-1002
Uraohjauksen asiakastyö

(Choose all )

15
EK00BJ42 Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus 3
EK00BJ44 Uraohjausprosessi ja työmenetelmät 5
EK00BJ46 Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot 5
EK00BJ48 Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset 2
EKA2021KEK-1003
Uraohjauksen kehittävä työote

(Choose all )

10
EK00BJ50 Uraohjauksen käyttöteoria 3
EK00BJ52 Uraohjauspalveluiden kehittäminen 7
Total 30 0 0 0 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Code Name Credits (cr)
EKA2021KEK-1001
Uraohjauksen perusta

(Choose all)

5
EK00BJ38 Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä 2
EK00BJ40 Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa 3
EKA2021KEK-1002
Uraohjauksen asiakastyö

(Choose all)

15
EK00BJ42 Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus 3
EK00BJ44 Uraohjausprosessi ja työmenetelmät 5
EK00BJ46 Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot 5
EK00BJ48 Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset 2
EKA2021KEK-1003
Uraohjauksen kehittävä työote

(Choose all)

10
EK00BJ50 Uraohjauksen käyttöteoria 3
EK00BJ52 Uraohjauspalveluiden kehittäminen 7