Siirry suoraan sisältöön

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämäLaajuus (2 op)

Tunnus: EK00BJ38

Laajuus

2 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite:
Tällä opintojaksolla jäsennät uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta.

Opintojakson osaamistavoite:
Hahmotat vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin. Arvioit omia arvolähtökohtia uraohjauksessa sekä opit tunnistamaan ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vallitsevan ajan filosofisiin uskomuksiin ja arvolähtökohtiin sekä näiden merkitykseen uraohjauksessa. Opintojakson aikana arvioit omia arvolähtökohtiasi ja niiden vaikutusta uraohjaustyön toteuttamiseen eettisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi luot perustaa oman ohjausfilosofiansa tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat hahmottaa vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin.
Osaat arvioida omia arvolähtökohtiasi uraohjauksessa.
Tunnistat ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimit niiden mukaisesti.

Ajoitus

13.03.2023 - 15.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA23KUE1
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Tällä opintojaksolla jäsennät uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta.

Opintojakson osaamistavoite:
Hahmotat vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin. Arvioit omia arvolähtökohtia uraohjauksessa sekä opit tunnistamaan ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vallitsevan ajan filosofisiin uskomuksiin ja arvolähtökohtiin sekä näiden merkitykseen uraohjauksessa. Opintojakson aikana arvioit omia arvolähtökohtiasi ja niiden vaikutusta uraohjaustyön toteuttamiseen eettisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi luot perustaa oman ohjausfilosofiansa tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Guignon, C. 2004. On being authentic. London: Routledge.
Kunnas, T. 2002. Mitä jäljellä moraalista. Helsinki: Kirjapaja.
MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus. Pyöriä, P. 2017. Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.
Siltala, J. 2007. Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltion ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Keuruu: Otava.
Tiberius, V. 2008. The reflective life: living wisely with our limits. Oxford: Oxford University Press.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 2 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 54 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat hahmottaa vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin.
Osaat arvioida omia arvolähtökohtiasi uraohjauksessa.
Tunnistat ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimit niiden mukaisesti.

Ajoitus

24.01.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Koskela
 • Riikka Michelsson
Ryhmät
 • EKA23KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Tällä opintojaksolla jäsennät uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta.

Opintojakson osaamistavoite:
Hahmotat vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin. Arvioit omia arvolähtökohtia uraohjauksessa sekä opit tunnistamaan ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vallitsevan ajan filosofisiin uskomuksiin ja arvolähtökohtiin sekä näiden merkitykseen uraohjauksessa. Opintojakson aikana arvioit omia arvolähtökohtiasi ja niiden vaikutusta uraohjaustyön toteuttamiseen eettisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi luot perustaa oman ohjausfilosofiansa tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Guignon, C. 2004. On being authentic. London: Routledge.
Kunnas, T. 2002. Mitä jäljellä moraalista. Helsinki: Kirjapaja.
MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus. Pyöriä, P. 2017. Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.
Siltala, J. 2007. Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltion ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Keuruu: Otava.
Tiberius, V. 2008. The reflective life: living wisely with our limits. Oxford: Oxford University Press.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 2 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 54 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat hahmottaa vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin.
Osaat arvioida omia arvolähtökohtiasi uraohjauksessa.
Tunnistat ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimit niiden mukaisesti.

Ajoitus

25.01.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Riikka Michelsson
 • Mervi Pasanen
Ryhmät
 • EKA22KUE
  Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opintojakson tavoite:
Tällä opintojaksolla jäsennät uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta.

Opintojakson osaamistavoite:
Hahmotat vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin. Arvioit omia arvolähtökohtia uraohjauksessa sekä opit tunnistamaan ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimimaan niiden mukaisesti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vallitsevan ajan filosofisiin uskomuksiin ja arvolähtökohtiin sekä näiden merkitykseen uraohjauksessa. Opintojakson aikana arvioit omia arvolähtökohtiasi ja niiden vaikutusta uraohjaustyön toteuttamiseen eettisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi luot perustaa oman ohjausfilosofiansa tiedostamiselle ja rakentamiselle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Guignon, C. 2004. On being authentic. London: Routledge.
Kunnas, T. 2002. Mitä jäljellä moraalista. Helsinki: Kirjapaja.
MacIntyre, A. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Helsinki: Gaudeamus. Pyöriä, P. 2017. Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.
Siltala, J. 2007. Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltion ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Keuruu: Otava.
Tiberius, V. 2008. The reflective life: living wisely with our limits. Oxford: Oxford University Press.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti ja siihen sisältyy lähitapaamisia, pienryhmä- ja henkilökotaista ohjausta, itsenäistä työskentelyä sekä verkon välityksellä tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 2 opintopisteen laajuinen ja se merkitsee opiskelijalle laskennallisesti noin 54 tunnin työpanosta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on osaamisperusteinen. Arviointi kohdistuu opetussuunnitelmassa esitettyjen osaamistavoitteiden ja oman osaamisen vastaavuuden arviointiin, joiden kautta kuvataan konkreettisesti koulutuksella tavoiteltava uraohjauksen osaaminen ja asiantuntijuus. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu oppimistehtäviin sekä omissa autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen osaamisvaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat hahmottaa vallitsevan ajan filosofisia uskomuksia ja niiden heijastumia työelämän muutoksiin.
Osaat arvioida omia arvolähtökohtiasi uraohjauksessa.
Tunnistat ohjaustyön eettisiä periaatteita ja toimit niiden mukaisesti.