Siirry suoraan sisältöön

Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänäLaajuus (5 op)

Tunnus: EK00BJ03

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

  • Leena Kangastalo
  • Ari Korhonen

Osaamistavoitteet

Tiedostat musiikki- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin.
Heittäydyt luovaan toimintaan, taiteen tekemisen maailmaan työskennellen eri taiteenlajien kanssa.
Osaat suunnitella ja toteuttaa taidelähtöistä luovaa toimintaa erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.
Tutustut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen luovan toiminnan ohjaustilanteissa.

Sisältö

Musiikki -ja taidekasvatuksen merkitys hyvinvoinnin tukena.
Luovan toiminnan työtavat ja menetelmät; eri taiteenlajit esim. musiikki, tanssi ja liike, kuvallinen ilmaisu, draama.
Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet.
Syventyminen pienoisprojektin kautta opiskelijoiden valitseman ryhmän ohjaamiseen esim. seniorit, päiväkotilapset, erityisryhmät, monikulttuuriset ryhmät.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Osoitat ymmärtäneesi musiikki -ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ihmisen hyvinvoinnin tukena. Osallistut aktiivisesti yhteisiin työpajoihin.
Olet suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut pienoisprojektin ryhmän valitsemassa yhteisössä tai toimintaympäristössä.