Skip to main content

Intralogistics Automation (5 cr)

Code: TLSS2500-3008

General information


Timing

15.08.2023 - 17.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Main Campus

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Logistics

Teachers

  • Ville Karjalainen

Groups

  • ZJA23KTMJ
    Avoin Amk,Materiaalivirtojen johtaminen, monimuoto, TEKN
  • 24.08.2023 12:00 - 16:00, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna 30 op
  • 27.09.2023 12:00 - 16:00, Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna 30 op

Objectives

The utilization of automation plays a crucial role in ensuring the quality and efficiency of intra logistics. The automation market is expected to triple in the logistics sector between 2020 and 2027. After completing this course, you will understand the application areas of technologies used in automated intra logistics and be able to choose the most suitable technologies for a given purpose. You will be able to compare solution models using simulation and understand the processes to which automation is applicable. Additionally, you will be capable of working as a team member, participating in learning tasks and reporting, and independently seeking relevant materials.

Knowledge and understanding:
You can independently search for reliable materials for a given task. You are familiar with the most common technologies used in internal logistics automation and their applications.

Engineering practice:
You can design an automation system for the needs of internal logistics and use simulation programs to assist in system design and efficiency analysis.

Communication and team-working:
You can create a concise presentation of your design work and collaborate effectively as a team member.

Content

In this course you'll study
- Technologies used in automizing internal logistics
- Automatic storage and retrieval systems
- Simulation of automation systems

Learning materials and recommended literature

Oppimateriaalit ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Teaching methods

Opintojakso sisältää luentoja (8h), ryhmätöitä, vertaisoppimista ja itsenäisiä tehtäviä.

Exam dates and retake possibilities

Arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

1. The student understands the importance of automation in internal logistics and its applications. The student can make simple simulations of automation systems and is able to choose the best solution to the problem. The student can design an automation system on a general level. The student is working as part of a group and is capable of independent information retrieval.

2. The student understands the importance of automation in internal logistics and its applications. The student can make simple simulations of automation systems and is able to compare technologies through simulation and calculus. The student can design an automation system on a general level based on given starting values. The student is involved in the group's daily activities and is capable of independent information retrieval.

Evaluation criteria, good (3-4)

3. The student understands the importance of automation in internal logistics and its applications. The student can make reliable simulations of automation systems and comparisons between technologies. Based on given starting values the student can create solutions and compare them. The student can design an automation system. The student is actively involved in the activities of the group and can conduct versatile information searches.

4. The student understands the importance of automation in internal logistics and its applications. The student can make versatile simulations of automation systems and comparisons between technologies. The student can analyze given starting values and alternative solution models and is able to make a versatile design of the automation system. The student actively participates in group activities and can carry out versatile information searches.

Evaluation criteria, excellent (5)

5. The student understands the importance of automation in internal logistics and its applications. The student can make extensive simulations and comparisons between technologies and automation systems. The student can analyze given starting values and alternative solutions and is able to make a detailed plan of the automation system. The student actively participates in group activities and can carry out extensive information searches.

Prerequisites

- Logistiikan simulointi
- Intralogistics