Skip to main content

Bachelor's Thesis, Thesis Writing (2 cr)

Code: ZZ00BL97-3085

General information


Enrollment

01.04.2023 - 30.04.2023

Timing

29.05.2023 - 21.06.2023

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

2 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

TA94 - Kielikeskus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

12 - 35

Teachers

  • Joonas Komulainen
  • 29.05.2023 11:30 - 13:00, Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK ZZ00BL97-3085
  • 05.06.2023 10:00 - 11:30, Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK ZZ00BL97-3085
  • 19.06.2023 10:00 - 11:30, Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK ZZ00BL97-3085

Objectives

You should participate in this course after you have begun the Thesis process in your department and have already written at least three pages of the Knowledge base / Literature review section. The goal of this course is that you can identify your strengths/weaknesses and gather knowledge about formal academic text based on credible sources. You will also analyze the success of your text concerning adherence to APA guidelines and Jamk project reporting instructions.

Competences (Common competencies of Baschelor's Degrees by ARENE):
1. Learning to learn
2. Proactive development
3. Ethics
4. Operating in a workplace

Content

Direct quotations
Paraphrasing
APA citations
Formal academic style
Use of verbs
Flow of academic text

Learning materials and recommended literature

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Teaching methods

Verkkototeutus, opintojakson yhteisen aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on tarkoitettu suomen kielellä opinnäytetyötään kirjoittaville. Englannin kielellä opinnäytetyön tekeville on tarjolla vastaava Thesis Writing -toteutus.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3 - 5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta ennen ensimmäistä webinaaria, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Opetus tapahtuu Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan myöhemmin sekä sähköpostitse että Moodlessa.

Opintojakson aikataulut:
- su 28.5. klo 23.59 / Ennakkotehtävän palautus Moodleen
- ma 29.5. klo 11.30–13 / Aloituswebinaari (tallenne)
- ma 5.6. klo 10–11.30 / Webinaari (ei tallennetta)
- ma 19.6. klo 10–11.30 / Webinaari (ei tallennetta)

Student workload

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 5 h
Opintojakson materiaalien itsenäinen opiskelu 10 h
Webinaarit 5 - 10 h
Tehtävät opinnäytetyöhön liittyen 15 - 20 h

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

The course will be marked with a ‘pass’ when all eight analysis templates have been completed successfully and the student has attended the final Show What You Know session.

Prerequisites

Before registering for the Thesis Writing course, you should have already completed the Research and Development course (5 credits) and the Bachelor’s Thesis Plan (3 credits).