Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset, 2 op - EK00BJ48