Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus, 1 op - BI00BB50