Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa, 5 op - HL00BD68