Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu, 6 op - SLSSW205