Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu, 6 op - SZYYW206