Ympäristön arviointi ja muokkaaminen, 5 op - STTS2015