Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat, 5 op - SZ00BC70