Hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen, 5 op - YSAA0310