Näyttöön perustuva mielenterveyden edistäminen, 5 op - YSSK0102