Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö, 5 op - SKOS1508