Siirry suoraan sisältöön

Saksan alkeet 2Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP94

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • englanti
  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Susanna Kananoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Jatkat tutustumista saksan kielen alkeisiin sekä saksankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin hallitset kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt soveltamaan oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Osaat toimia saksan kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa viestintätilanteissa.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja Saksan välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Ääntäminen.

Kulttuurierot ja maantuntemus.

Asiointitilanteet, tien neuvominen, lomailu ja vieraileminen, opiskelu- ja työelämäsanastoa, puhelin ja sähköposti.

Persoonapronominien ja substantiivien datiivi, omistuspronominit, perfekti, sein- ja haben -verbien imperfekti.

Esitietovaatimukset

Saksan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat tiedot ja taidot tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf) tai lukion B3-kielen 1.-2.-kurssit tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat jatkaa tutustumista saksan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.