Siirry suoraan sisältöön

Espanjan alkeet 2Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP96

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Petteri Ruuska

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Jatkat tutustumista espanjan kielen alkeisiin sekä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi opintojakson hallitset kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt soveltamaan oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Osaat toimia kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa viestintätilanteissa.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta kirjoitetusta ja kuullusta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Osaat soveltaa sekä analysoida kotimaasi ja espanjankielisten maiden välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Syvennät espanjan kielen taitojasi ja tietojasi. Opit soveltamaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen espanjan kielen taitoja sekä espanjalaisen kulttuurin ominaispiirteitä.

Ääntäminen

Viestintä: Omasta elämästä kertominen, vapaa-aika ja matkailu, sää, sähköposti, arkiaskareet, asuminen

Kielioppi: menneen ajan aikamuoto (perfekti) ja siihen liittyviä tavallisia rakenteita, objektipronominit, järjestysluvut, adverbit, refleksiiviverbit, kestomuoto eli tehdä jotain parhaillaan (gerundi)

Kulttuurituntemus: espanjalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä espanjalainen viestintäkulttuuri, Espanjan maatuntemus

Esitietovaatimukset

Saavutettu eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills.

Esimerkiksi aikaisemmin suoritettu Espanjan alkeet 1 opintojakso (5op) tai lukion B3-kielen kurssit 1-3 tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin, ja osaat käyttää myös menneen ajan rakenteita. Opintojaksolla käydyn sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, välitestit ja lopputentin hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa Hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen enää sen jälkeen, kun ensimmäinen palautettava tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat jatkaa tutustumista espanjan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.