Siirry suoraan sisältöön

ValmistusautomaatioLaajuus (5 op)

Tunnus: TKTP0100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Markku Ström

Osaamistavoitteet

Nykyaikaisen konepaja on täynnä tietokoneen ohjaamia koneita ja laitteita. Näiden automaattisten koneiden toiminnan tunteminen on oleellisen tärkeä, jotta pystyt toimimaan valmistuksen suunnittelu ja kehittämistehtävissä.

Opit tyydyttävästi NC-koneiden toimintaperiaatteen ja osaat tehdä manuaalisesti NC-ohjelmia yksinkertaisille koneistettaville kappaleille. Opit perusteet tietokoneavusteisesta NC-koneiden ohjelmoinnista. Opit myös auttavasti käyttämään NC-koneita.
Opit perusteet robottitekniikasta ja tekemään yksinkertaisen robottiohjelman.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa oman alan suunnittelukäytäntöjä koskevia teknisiä standardeja ja vakiintuneita ohjeita koneenrakennuksen tyypillisten osien valmistuksessa.

Tutkimukset ja tiedonhaku:
Pystyt työskentelemään konepajaympäristössä suunnitellen ja valmistaen itse yksinkertaisia koneenosia NC-tekniikka hyväksi käyttäen.

Sisältö

NC-tekniikka, NC-koneen käyttö ja ohjelmointi, tietokoneavusteinen NC-ohjelmointi, Robotiikan perusteet ja ohjelmointi.

Esitietovaatimukset

Hallitset teknisten dokumenttien lukemisen. Hallitset tuotantotekniikan perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja harjoitus- ja laboratoriotöistä 50 %.
Numerollisen arvosanan saadakseen sinun on osallistuttava valvottuun kokeeseen.
Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Kykenet tunnistamaan pääosin tuotantoautomaation perusasiat
-käsitteet ja tekniikan, mutta sinulla on merkittäviä puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Tyydyttävä (2): Tunnet tuotantoautomaation perusasiat ja -käsitteet, mutta sinulla on puutteita niiden yksilöinti ja valintatehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat:
-tunnet konepajan tuotantoautomaation peruslaitteet
- tunnet tuotantoautomaation käsitteet ja niiden periaatteet
- osaat ohjelmoida konepajan tuotantoautomaatiolaitteita.
- saat aikaan teknisestä piirustuksesta lähtien toimivan NC-ohjelman sorville ja koneistuskeskukselle.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti soveltamistehtävien ratkaisemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti soveltamistehtävien ratkaisemisessa. Pystyt tekemään yksinkertaista synteesiä ja johtopäätöksiä.