Siirry suoraan sisältöön

Dynaamiset järjestelmätLaajuus (3 op)

Tunnus: TSAM0530

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Ari Kuisma
  • Tomi Nieminen

Osaamistavoitteet

Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen ja simuloinnin. Osaat soveltaa oppimaasi mm. sähkö- ja säätötekniikkaan sekä mekatroniikkaan.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät sähkö- ja automaatiotekniikkaan liittyvän matemaattisen mallinnuksen periaatteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat soveltaa oppimiasi mallinnusmenetelmiä käytännön suunnitteluongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Differentiaaliyhtälöt ja niiden analyyttinen ja numeerinen ratkaiseminen
Dynaamisten järjestelmien mallinnus ja simulointi
Integraalimuunnokset ja niiden sovellukset sähkö- ja säätötekniikassa

Esitietovaatimukset

Riittävät matematiikan taidot yhtälöiden, funktioiden, derivaatan ja integraalin osalta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Tunnet dynaamisten järjestelmien matemaattiseen mallinnukseen liittyvät käsitteet ja periaatteet, mutta sinulla on vaikeuksia kytkeä oppimaasi käytäntöön.

Tyydyttävä 2: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen tyydyttävästi. Soveltamisessa on kuitenkin puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen perusteet ja kykenet soveltamaan oppimaasi perussovelluksiin.

Kiitettävä 4: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen kiitettävästi ja kykenet soveltamaan oppimaasi kurssilla käsiteltyihin esimerkkisovelluksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset dynaamisten järjestelmien matemaattisen mallinnuksen erinomaisesti ja kykenet luovasti soveltamaan oppimaasi uusiin sovelluksiin.