Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan turvaratkaisutLaajuus (1 op)

Tunnus: TSAR0500

Laajuus

1 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Juho Riekkinen
  • Markku Ström

Osaamistavoitteet

Tutustut robotiikan turvallisuuskysymyksiin ja turvaratkaisuihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää tekniikan alan perusosaamista ja näitä oppeja tarvitset mm. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa keskeiset robotiikkasovelluksen riskit ja ymmärrät miten niihin pitää varautua. Osaat tehdä riskien arvioinnin yksinkertaisia työmenetelmiä käyttäen ja osaat suhtautua koneturvallisuusasioihin vakavasti.

Sisältö

Robotin aiheuttamat tyypillisimmät vaaratilanteet
Turva-analyysi ja vaatimusmäärittelyt
Robottijärjestelmän turvallisuussuunnittelu
Turvatoimintojen toteuttaminen

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perustuntemus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Ymmärrät robotiikkaan liittyvät vaaratekijät ja osaat tunnistaa niitä. Osaat käyttää jotain riskinarviointimenetelmää riskin suuruuden arvioinnissa. Tunnet turvalaitetekniikkaa ja osaat arvioida sen soveltuvuutta kohteeseen.

Enrollment

01.08.2024 - 19.08.2024

Timing

01.08.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

1 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Samppa Alanen
Groups
  • TAR22S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

Main objectives for this course are acquiring knowledge in robot safety issues and solutions. Studying in this course require knowledge in fundamentals of technology. This course enables further studies of the subject in other courses.

EUR-ACE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Student identifies the key risks of a robotics application and understands how to prepare for them. Student is able to do risk assessment using simple working methods and relate to machine safety issues seriously.

Content

Typical risks/dangers in robot applications
Risk analysis and requirement specifications
Designing safety in robot application
Implementing safety functions

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

- independent study
- distance learning
- webinars
- small group learning
- exercises
- learning tasks

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

One credit (1 Cr) corresponds to an average of 27 hours of work.

- lectures (remote/contact) 10h
- exercises and assignments 17h
Total 27h

Further information

The evaluation is based on the qualitative evaluation of the exam and exercise/assignments.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Approved (S): Student understands and recognizes the hazards associated with robotics. Student is able to use some risk assessment method to assess the magnitude of a risk. Student is familiar with safety device technology and can assess its suitability for the target.

Qualifications

Fundamentals in technology