Siirry suoraan sisältöön

Säätötekniikan soveltaminenLaajuus (2 op)

Tunnus: TSAAA510

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Ari Kuisma

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla sovelletaan säätötekniikan teoriaa käytäntöön myös hieman haastavampien säätöpiirien osalta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää säätötekniikan perusteiden tuntemista ja näitä oppeja pääset hyödyntämään säätöpiirien parissa työskennellessäsi.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Pystyt suunnittelemaan ja virittämään prosessin säätöjä tapauksissa, joissa esiintyy häiriöitä, viiveitä tai epälineaarisuuksia sekä toteuttamaan myötäkytkettyjä- ja kaskadisäätöjä.

Sisältö

Myötäkytketyt säädöt
Kaskadisäädöt
Häiriöt, viiveet ja epälineaarisuudet
Säätöpiirien testaus

Esitietovaatimukset

Säätötekniikan perustuntemus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Osaat toteuttaa, testata ja virittää PID-säätimen myös haasteellisempiin sovelluksiin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa säätöpiireissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti.