Siirry suoraan sisältöön

Teollisuuden instrumentointiLaajuus (2 op)

Tunnus: TSAAA610

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Vesa Hytönen

Osaamistavoitteet

Perehdyt teollisuuden instrumentointiin suunnittelun näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemista. Tässä opittua pystyt hyödyntämään esimerkiksi Automaation laitteistosuunnittelu -moduulin muilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet yleisesti käytössä olevat periaatteet isojen instrumenttimassojen sähkösuunnittelusta ja suunnittelun dokumentaatiosta. Pystyt laatimaan niitä osana suunnitteluprojektia ja tunnet alan keskeiset työskentelytavat ja -käytänteet.

Sisältö

Instrumentoinnin dokumentaatio ja piirrosmerkit
Instrumentoinnin käsitteet ja tunnuskirjaimet
Instrumentoinnin kaapelit ja kilvet
Instrumentoinnin suunnitteluohje
Instrumenttiasennusten tyyppipiirustukset
I/O-jako ja ristikytkentä
Virtapiirikaaviot

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan perusteiden ja kenttälaitteiden tuntemus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta kokonaisvaltaisen kenttälaitesuunnittelun tekeminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet erilaisia käytänteitä ja ratkaisuja kentän ja järjestelmän välisten signaalien toteuttamiseen. Tiedät keskeiset rakenteet ja komponentit, joita signaalikaapeloinneissa käytetään. Osaat tehdä ja tulkita kytkentöihin liittyviä dokumentteja ja ymmärrät eri dokumentaatioiden yhteyden toisiinsa.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti projekteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia vaihtoehtoisia toimivia kokonaisratkaisuja.

Enrollment

01.08.2024 - 19.08.2024

Timing

21.10.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

2 op

Virtual portion

1 op

Mode of delivery

50 % Face-to-face, 50 % Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Vesa Hytönen
Groups
  • TAR23S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

You become familiar with industrial instrumentation from a engineering perspective. Studying in this course requires knowledge of the basics of automation technology and field devices. You can utilize what you have learned here, for example, in other courses in the Automation Hardware Design module.

EUR-ACE ENGINEERING PRACTICE
You are familiar with the commonly used principles of electrical design for large amount of industrial process instruments and engineering documentation. You will be able to create documentation as part of a engineering project and you will know the key working methods and practices in the field of industrial instrumentation.

Content

Instrumentation documentation and drawings
Instrumentation concepts and identification letters
Instrumentation cables and shields
Instrumentation engineering guide
Type drawings of instrument installations
I/O modules and cross-connection
Circuit diagrams

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuphaldt, Tony R. 2022. Lessons In Industrial Instrumentation. Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License online material. Referenced April 3rd 2024. https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf

Hytönen, V. 2023. Industrial Instrumentation. Moodle course material.

Teaching methods

Familiarisation with the subject areas of the course through exam material and learning environment exercises.

Exam schedules

Examination 1 (autumn 2024)
Examination 2 (autumn 2024)

Student workload

The total calculated workload for a student is 54 hours of coursework.

Further information

In accordance with the guidelines of Institute of Information Technology, this course has an 80% attendance requirement. Attendance is tracked using the Moodle attendance tool. Absences will be agreed with the teacher for justified reasons (e.g. in case of illness or otherwise demonstrated competence).

All course assignments must be completed in order to receive a pass.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: You recognize the basics and terminology, but it's challenging to interpret the key points.

2: You know the basics and terminology, but it's challenging to do field device engineering.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: You are familiar with different practices and solutions for implementing signals between the field and the automation system. You know the key structures and components used in signal cabling. You know how to create and interpret documents related to connections and you understand the connections between different documentation.

4: You master the key issues and know how to apply them in a variety of ways in projects.

Assessment criteria, excellent (5)

5: You master the key issues and know how to apply them, outlining different alternative practical total solutions.

Qualifications

Basic knowledge of automation technology and field devices