Siirry suoraan sisältöön

LaitteistosuunnitteluprojektiLaajuus (3 op)

Tunnus: TSAAA640

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Vesa Hytönen

Osaamistavoitteet

Perehdyt laitteistosuunnitteluprojektiin toteutuksen näkökulmasta. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää automaation perusteiden, kenttälaitteiden, teollisuuden instrumentoinnin ja sähkökäyttöjen tuntemista myös käytännön tasolla. Tämä opintojakso tarjoaa sitä osaamista, mitä tämän suunnittelualan työelämäprojekteissa tarvitaan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella mittaus-, ohjaus-, säätö- ja venttiilipiirit sekä hallitset instrumentointiin liittyvän HW-suunnittelun määrittelyvaiheesta toteutukseen asti. Pystyt hyödyntämään erilaisia suunnittelutyökaluja dokumentaation laatimisessa.

EA-CT VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Sinulla on kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista projektiryhmässä ja toimitusrajapinnoissa. Osaat toimia tehokkaasti yksilönä ja projektiryhmän jäsenenä.

Sisältö

Projektiorganisaation perustaminen
Laitteistosuunnitteluprojektin aikataulutus
Projektin etenemän seuranta ja raportointi
Laitteistosuunnitteluprojektin tekeminen projektiryhmänä

Esitietovaatimukset

Automaatiotekniikan, sähkökäyttöjen, kenttälaitteiden ja instrumentointisuunnittelun perustuntemus

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat tehdä tehokkaasti laitteistosuunnittelua osana projektiryhmää ja pystyt asiantuntevalla viestinnällä viemään asioita eteenpäin erilaisissa tilanteissa.

Enrollment

01.11.2024 - 09.01.2025

Timing

13.01.2025 - 30.03.2025

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

1 op

Mode of delivery

67 % Face-to-face, 33 % Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
  • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
  • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
Teachers
  • Vesa Hytönen
Groups
  • TAR23S1
    Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Objective

You will become familiar with a hardware engineering project from an implementation perspective. Studying in this course requires knowledge of the basics of automation technology, field devices, industrial instrumentation and electrical drives also on a practical level. This course provides the skills needed for working life projects in this engineering field.

EUR-ACE ENGINEERING PRACTICE
You can design measurement, control, regulation and valve circuits and manage hardware engineering related to instrumentation from the definition stage to implementation. You will be able to utilize various engineering software when creating documentation.

EA-CT COMMUNICATION AND TEAM-WORKING
You will have the ability to communicate effectively about information, ideas, problems and solutions in the project team and with different communities. You know how to work effectively as an individual and as a member of a project team.
 

Content

Establishment of a project organization
Automation hardware engineering project scheduling
Monitoring and reporting the progress of the project
Working in hardware engineering project as a project team

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuphaldt, Tony R. 2022. Lessons In Industrial Instrumentation. Under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License online material. Referenced April 3rd 2024. https://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/sinst/book/liii.pdf

Hytönen, V. 2023. Teollisuuden instrumentointi. Moodle course material.

Teaching methods

Problem-based learning is used as a learning method while creating documentation of the project work. The project work is guided by video instructions and during the tutoring classes.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Work-oriented project work

Student workload

The total calculated workload for a student is 81 hours of coursework.

Further information

Self-assessments are mainly done through the learning tasks. The assessment decision is based on the project work.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

To pass this course you have to demonstrate how to do automation hardware engineering effectively as part of a project team. You are able to use professional communication to make progress in project work.

Qualifications

Basic knowledge of automation technology, electrical drives, field devices and instrumentation engineering