Siirry suoraan sisältöön

Säätötekniikan perusteetLaajuus (2 op)

Tunnus: TSAA0540

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Ari Kuisma

Osaamistavoitteet

Tutustut alan keskeiseen aiheeseen eli säätötekniikkaan. Säätötekniikan avulla laitteisto saadaan reagoimaan mahdollisimman oikein mm. erilaisiin prosessihäiriöihin tai ajotilanteiden muutoksiin. Tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnistat erilaiset säätöjärjestelmien rakenteet ja ymmärrät säätöpiirien virittämiseen liittyvän haasteellisuuden ja tiedät menetelmiä niiden virittämiseen.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat määritellä säätöpiirien virittämisessä tarvittavat parametrit ja osaat virittää yksinkertaisen säätöpiirin.

Sisältö

yksinkertaisten säätöpiirien rakenteet ja ominaisuudet
MATLAB/SIMULINK-mallinnus- ja simulointiohjelmisto dynaamisen järjestelmän mallintaminen
säätömenetelmät
säädön suorituskyvyn mittaaminen ja optimointi

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkitseminen on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Ymmärrät dynaamisten järjestelmien mallintamisen perusteet ja osaat suunnitella PID-säätimen dynaamiselle järjestelmälle. Osaat myös testata ja virittää sen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja niiden soveltamisen niin syvällisesti, että osaat myös paikantaa toimimattomuuksien kompleksisempia syitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja niiden soveltamisessa pystyt osoittamaan luovuutta ja innovatiivisuutta.