Siirry suoraan sisältöön

Robotiikan laboratoriotyötLaajuus (3 op)

Tunnus: TSAR0540

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Juho Riekkinen
  • Markku Ström

Osaamistavoitteet

Pääset tekemään teoriaa tukevia robotiikan laboratoriotöitä. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää osaamista robotiikan perusteista, teollisuusrobotiikasta, robotiikan turvallisuudesta ja ohjelmoinnista.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja robotiikan eri osa-alueisiin liittyviin tehtäviin järjestelmällisesti ja turvallisesti sekä analysoida ja raportoida tulokset kirjallisesti.

EUR-ACE TUTKIMUKSET JA TIEDONHAKU
Osaat suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita dokumentteja, muita lähtötietoja ja tuloksia sekä arvioida toteutuksen vaatimustenmukaisuutta sekä työskennellä laiteympäristössä turvallisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen.

Sisältö

Teorian soveltaminen käytäntöön
Eri valmistajien robottien ohjelmointi
Ohjelman turvallinen testaus ja muokkaus

Esitietovaatimukset

Tekniikan alan perusosaaminen, teollisuusrobotiikan ja turvallisuuden tuntemus sekä ohjelmointitaidot

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Osaat suunnitella ja toteuttaa robotiikan eri osa-alueisiin liittyviä testauksia järjestelmällisesti ja hyvät työkäytänteet sekä työturvallisuus huomioiden. Osaat analysoida ja raportoida tutkimustuloksesi kirjallisesti.