Siirry suoraan sisältöön

Automaatiotekniikan perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: TS00CC35

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Veli-Matti Häkkinen

Osaamistavoitteet

Tutustut automaation peruslaiteratkaisuihin ja opit toteuttamaan yksinkertaisen automaatiokokonaisuuden laitteistomäärittelyn ja ohjelmoinnin. Tällä opintojaksolla saat perusnäkemyksen automaatiotekniikasta. Tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet automaatiotekniikan peruslaiteratkaisuja (anturit, lähettimet, toimilaitteet, niiden kytkentäperiaatteet) ja ymmärrät niiden toiminnan.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat valita sopivia laiteratkaisuja yksinkertaisiin automatisointikohteisiin ja tehdä niihin soveltuvia ohjaus- ja säätösovelluksia ohjelmoitavia logiikoita käyttäen.

Sisältö

Kenttälaitteet
Ohjelmoitavat logiikat
Automaatiojärjestelmärakenteet
Ohjelmointityökalut

Esitietovaatimukset

Digitaalitekniikan perusasiat (lukujärjestelmät, Boolen algebra) tulee osata.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden hahmottamisessa. Pystyt toteuttamaan tuettuna yksinkertaisia laiteohjauksia.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa. Pystyt kuitenkin toteuttamaan tyydyttävästi automaatiopiirien perusohjauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Tunnet automaatiotekniikan peruskomponentit ja osaat tehdä kokonaisvaltaisesti perusteltuja valintoja niiden välillä. Ymmärrät hyvin erilaisia automaatiopiirien kytkentöjä. Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä niin hyvin, että pystyt tekemään toimivan sovelluksen ja muokkaamaan olemassa olevia laajempiakin ohjelmia hyviä käytänteitä noudattaen.
Osaat käyttää hyvin työkaluja ohjelman monitorointiin ja simulointiin ja pystyt paikantamaan yksinkertaisia vikoja järjestelmästä.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti erilaisten automaatiopiirien käytännön toteutuksessa. Näkemyksesi järjestelmistä on niin vahvaa, että osaat hahmottaa vaihtoehtoisiakin ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti järjestelmäkokonaisuuksista aina kenttälaitetasolle asti. Osaat tehdä kriittistä vertailua ratkaisuvaihtoehtojen kesken.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

01.08.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

20 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Electrical and Automation Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
Teachers
 • Samppa Alanen
 • Markku Ström
Groups
 • TAR24S1
  Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics
 • ZJATAR24SS
  Avoin amk, Automation and Robotics, Päivä

Objective

You understand the significance of automation for industry and know the various levels of automation applications in an industrial plant. You know the operating principles applied in control technology and can design and implement a simple control system utilizing typical hardware structures, connection and data transfer solutions, and programming tools.

EA-KW Knowledge and understanding
The learning process should enable Bachelor Degree graduates to demonstrate:
knowledge and understanding of mathematics and other basic sciences underlying
their engineering specialisation, at a level necessary to achieve the other programme
learning outcomes

EA-EC Engineering practice
ability to analyse complex engineering products, processes and systems, and to
correctly interpret the outcomes of such analyses, by being able to select and
having the practical skills to apply relevant established analytical, computational
and experimental techniques and methods

Content

Field devices
Programmable logics
Automation systems
Programming tools

Location and time

Lecture room and Laboratories DP66 and DP72.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The material can be found on Moodle

Teaching methods

Lectures, class assignments and laboratory work

Exam schedules

The exam date is announced in the Study perio

Vaihtoehtoiset suoritustavat

No alternative methods of execution

Student workload

You will need about 5 h/week for the study period

Content scheduling

At first, lectures until autumn vacation. After this, laboratory exercises

Further information

During the first three weeks, the first assignment must be returned or else you will be dropped from the course.

80% attendance is compulsory at the lectures of the course. Attendance is monitored. 100% attendance is mandatory in the laboratories and a report must be prepared.

Absences are agreed upon with the teacher for justified reasons. For example, cases of illness or the necessary expertise have been otherwise demonstrated. The evaluation criteria take into account the student's active participation in the course. For example, demonstrating competence by doing the share of tasks defined by the teacher.

The student must acknowledge the course feedback as given (task in Moodle).

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Adequate (1): You understand the basics and terminology, but you have shortcomings in perceiving the key issues. You can implement simple device controls with support.

Satisfactory (2): You understand the basics and terminology, but you have shortcomings in the application of key issues. However, you will be able to satisfactorily implement the basic controls of the automation circuits.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3): You know the basic components of automation technology and are able to make holistically justified choices between them. You understand very different connections of automation circuits. You know how to use the programming environment so well that you can make a working application and modify existing larger programs according to good practices. You know how to use tools well for monitoring and simulating a program and are able to locate simple faults in your system.

Very good (4): You master the key issues and are able to apply them in a variety of ways in the practical implementation of various automation circuits. Your view of systems is so strong that you can outline even alternative solutions.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5): You master key issues and are able to apply them creatively from system entities to the field device level. You can make a critical comparison between solution options.

Qualifications

Basics of digital technology (notations, Boolean algebra)