Siirry suoraan sisältöön

Espanjan alkeet 1Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP95

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Petteri Ruuska

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut espanjan kielen alkeisiin sekä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi opintojakson ymmärrät ja hallitset espanjan kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt käyttämään kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla.

Opintojakson osaamiset:
Opintojakso kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä ja puheesta. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Ääntäminen

Viestintä: tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito. Esimerkiksi itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet, kellonaika ja kalenteri, harrastukset, tykkäämisen ilmaiseminen.

Kielioppi: säännöllisten ja tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- eli nykymuodot, myönteinen ja kielteinen lause, kysymysten muodostus, persoonapronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, adjektiivien taivutus ja paikka, rakenne ”tykätä jostakin”.

Kulttuurituntemus: espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteitä, viestintäkulttuuri sekä Espanjan maatuntemus.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempia opintoja kielestä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, mahdolliset välitestit ja lopputentin hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa Hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen enää sen jälkeen, kun ensimmäinen palautettava tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Englannin kielellä opetettu vastaava opintojakso: Spanish for beginners 1.