Siirry suoraan sisältöön

TietoturvakontrollitLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6010

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jarmo Viinikanoja

Osaamistavoitteet

Sinä opit tuntemaan tietoturvakontrollien pääkategoriat ja ymmärtämään niiden merkityksen turvallisuuden näkökulmasta. Sinä opit suojaamisen näkökulmia tietoturvakontrollien pohjalta. Sinä osaat toteuttaa eri tietoturvakontrolleja suojellaksesi yrityksen kriittisiä tietoteknisiä järjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, osaat viedä käytäntöön tietoturvakontrolleja ja ymmärtämään näiden merkityksen yrityksen suojaamisen näkökulmasta

Sisältö

Opintojakso sisältää eri tietoturvakontrollien läpikäynnin suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja tietoturvakontrolleista.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Kyberturvallisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella tyydyttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi tyydyttävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella hyvin eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi hyvin oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kiitettävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella kiitettävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi kiitettävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella erinomaisesti eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi erinomaisesti oppimaansa.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.