Siirry suoraan sisältöön

KoventaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6050

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jarmo Viinikanoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä opit tuntemaan eri tietoturvakontrollien merkityksen yrityksien kriittisien järjestelmien koventamisessa ja suojaamisessa. Sinä opit toteuttamaan eri tietoturvakontrolleja osana yrityksen tietojärjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön


Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, osaat ICT -ympäristön järjestelmällisen koventamisen ja koventamisen käytännön jalkautuksen ympäristöön.

Sisältö

Opintojakso sisältää eri tietoturvakontrollien suunnittelun ja toteutuksen kohdeympäristöön. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi eri tietoturvakontrollien riippuvuuksia ja kyvykkyyksiä sekä operointia.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Kyberturvallisuus

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella tyydyttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi tyydyttävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella hyvin eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi hyvin oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kiitettävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella kiitettävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi kiitettävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella erinomaisesti eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi erinomaisesti oppimaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.