Siirry suoraan sisältöön

CTF-haasteLaajuus (5 op)

Tunnus: TTC6530

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Jarmo Viinikanoja

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelija yhdistelemään koulutusohjelmassa aiemmin opittuja tietoja joiden avulla saadaan ratkaistua realistisis kyberturvallisuuteen liittyviä pulmia.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

Kurssilla suoritettavat pulmat ovat Capture The Flag haasteita, joissa opiskelijan on löydettävä "lippu". Lippu on uniikki merkkijono, jonka avulla opiskelija voi todistaa ratkaisseensa pulman. Opiskelija suorittaa kurssin ratkomalla pulmia itsenäisesti ja kirjoittamalla niistä raportteja. Kurssin arvionti tehdään raporttien perusteella.

Esitietovaatimukset

ohjelmoinnin perusteet, käyttöjärjestelmät, tietorakenteet ja algoritmit, TCP/IP, tietoverkot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson suoritus perustuu haasteiden suorittamiseen ja niiden raportointiin:

Haasteet CH01-04 suoritettu ja raportoitu

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Haasteet CH01-06 suoritettu ja raportoitu

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Haasteet CH01-08 suoritettu ja raportoitu

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual portion

5 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Joonatan Ovaska
Groups
 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC22S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

The goal of this course is to teach the student to combine various knowledge he/she has gained so far for solving realistic cyber security related challenges.

Competences
EUR-ACE: Knowledge and understanding 
EUR-ACE: Engineering practice 

Content

The challenges are Capture The Flag challenges, where the student has to find a "flag". The flag is a unique string that proves that the student found the correct answer. The course consists of the student's independent challenges solving and a written report on his/her findings. The course is graded based on the reports.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materials in the e-learning environment.

Teaching methods

- independent study
- distance learning
- exercises
- learning tasks

Exam schedules

The possible date and method of the exam will be announced in the course opening.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

One credit (1 Cr) corresponds to an average of 27 hours of work.

- Lectures 5 h
- Independent study 70 h
- Assignment solving 50 h
- Assignment reporting 10 h

Total 135 h

Content scheduling

We start by going through whole course theory, after all theory parts, we'll continue with hands-on assignments for the rest of the course.

Further information

Points from the from the lab report. No exam

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Completion of the course is based on completing the challenges and their reporting:

Challenges CH01-04 completed and reported

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Challenges CH01-06 completed and reported

Assessment criteria, excellent (5)

Challenges CH01-08 completed and reported

Assessment criteria, approved/failed

Pass: The student is able to solve more than 70% of the challenges and is able to report on his/her findings in a clear and understandable manner.

Fail: The student is unable to solve more than 70% of the challenges and his/her reports are not understandable.

Qualifications

Basics of programming, operating systems, data structures and algorithms, TCP/IP, computer networks