Siirry suoraan sisältöön

Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteetLaajuus (3 op)

Tunnus: TTC2060

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Juho Pekki
 • Esa Salmikangas

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin tuomat hyödyt, sekä komentotulkkien toiminnan periaatteet. Osaat automatisoida erilaisia toiminnallisuuksia Linux ja Windows –ympäristöissä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön


Osaamistavoite
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Sisältö

- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Linux-käyttöjärjestelmässä
- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Windows-käyttöjärjestelmässä

Esitietovaatimukset

- Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmän perusteet
- Ohjelmoinnin perusteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/välttävä 1:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt sekä komentotulkin toimintaperiaatteen ja osaat tulkita valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux ja Windows -ympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux- ja Windows-ympäristössä sekä soveltaa niitä järjestelmän etähallintaan.

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutuksen yhteydessä.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

02.09.2024 - 13.12.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Juho Pekki
 • Esa Salmikangas
Groups
 • TIC23S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology

Objective

Objective:
After completing the course you understand the benefits brought about by automatization to management of operating systems and principles of command line interpreters. You are able to automate various functionalities in Linux and Windows environments.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering Practice

Content

- Automatization of operating system functionalities and function of command line interpreter in Linux operating system.
- Automatization of operating system functionalities and function of command line interpreter in Linux operating system.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Course website (material, exercises and assignments)

Teaching methods

Lectures, exercises, assignments and exam

Exam schedules

Timing of the exam is informed on the first lecture.

International connections

The course will be held in English.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

Lectures 25h, assignments 30h, self studying 20 h, exam 5h
Total 80h

Further information

80% attendance requirement.
The assessment methods will be announced during the first session of the course.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pass /Sufficient 1:
You understand the benefits of automatization brought about for operating system management and you are able to interpret ready automation scripts. You can automate single functionalities in Linux and Windows operating systems.

Satisfactory 2:
You understand the benefits brought about by automatization for operating system management as well as the command line interpreter and you are able to interpret ready automation scripts. You are able to automate single functionalities in Linux and Windows environments.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3:
You understand the benefits of automatization brought about for operating system management, know the operating principle of command line interpreter and are able to analyze ready automated scripts. You are able to automate functionalities in Linux and Windows environments.

Very good 4:
You understand the benefits of automatization brought about for operating system management, know the operating principle of command line interpreter and are able to analyze critically ready automated scripts. You are able to automate several functionalities into one whole in Linux and Windows environments.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5:
You understand the benefits of automatization brought about for operating system management, know the operating principle of command line interpreter and are able to critically analyze ready automated scripts. You are able to automate several functionalities into one whole in Linux and Windows environments and apply them to system remote control.

Qualifications

Basics in Linux and Windows operating systems
Basics in Programming.