Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmoinnin perusteetLaajuus (5 op)

Tunnus: TT00CD77

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Esa Salmikangas
 • Pasi Hyytiäinen

Osaamistavoitteet

Tunnet ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja ymmärrät perusteorian. Osaat tehdä pieniä vuorovaikutteisia ohjelmia. Osaat soveltaa ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisussa.

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
Tunnet laitteiden liityntärajapintoja ja ymmärrät ohjelmoinnin perusideologian.

EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Osaat soveltaa ohjelmointiosaamista laitteiden väliseen kommunikointiin

Sisältö

Git-versionhallinta
sovelluskehittimen peruskäyttö, debuggaus
muuttujat, muuttujatyypit, vakiot
funktiot, aliohjelmat
merkkijonot ja niiden käsittely
taulukot, kokoelmat
tietorakenteet: tietue, luokka, olio
peräkkäisrakenne, haarautumisrakenne, toistorakenne
poikkeusten käsittely
tiedostojen käsittely

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1)
Osaat joltakin osin ohjelmoinnin käsitteet ja perusteorian. Osaat toteuttaa joitakin yksinkertaisia ohjelmia. Olet tehnyt vain osan opintojakson harjoitustehtävistä.

Tyydyttävä (2)
Osaa pääosin ohjelmoinnin käsitteet ja perusteorian. Osaat toteuttaa sen avulla joitakin pieniä ohjelmia. Olet tehnyt suurimman osan opintojakson harjoitustehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Tiedät ja ymmärrät hyvin ohjelmoinnin käsitteet ja mahdollisuudet. Osaat soveltaa osaamistasi käytännön tehtävien ratkaisuihin. Olet tehnyt suurimman osan opintojakson tehtävistä. Olet tehnyt pienimuotoisen toimivan ohjelman itse valitsemastasi aiheesta.

Kiitettävä (4)
Osoitat laajempaa tietoa ja ymmärrystä ohjelmoinnin käsitteistä ja mahdollisuuksista. Olet tehnyt opintojakson tehtävät. Olet tehnyt toimivan ohjelman itse valitsemastasi aiheesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Osoitat laajaa tietoa ja ymmärrystä ohjelmoinnin käsitteistä ja mahdollisuuksista. Olet tehnyt opintojakson kaikki tehtävät. Olet tehnyt laajan, toimivan, käytännön tarpeen ratkaisevan ohjelman valitsemastasi aiheesta.

Enrollment

01.08.2024 - 22.08.2024

Timing

26.08.2024 - 18.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Technology

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 35

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Jani Immonen
Groups
 • TIC24S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • ZJATIC24S1
  Avoin amk,ICT, Information and Communication Technology, Päivä

Objective

You know the most essential concepts of programming and understand the basic theory. You know how to make small interactive programs. You know how to apply programming in solving practical problems.

EUR-ACE Knowledge and Understanding
You are familiar with device interfaces and understand the basic ideology of programming.

EUR-ACE Engineering practice
You know how to apply programming skills to communication between devices

Content

Git version control
basic use of the application development tool, debugging
variables, variable types, constants
functions, subroutines
strings and their processing
list, arrays, collections
data structures: struct, class, object
sequential structure, branching structure, repeating structure
exception handling
file processing

Teaching methods

Online teaching, guidance, independent work.

Programming exercises to be returned
Optional project work

Exam schedules

There is an online exam.
The dates of the exam and retakes will be published in the learning environment at the beginning of the course.

The course will end by retake two. After this date, course exercises are non-returnable and incomplete courses must be re-taken in their entirety at the next course implementation.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The procedures for admission are described in the Degree Regulations and the Study Guide. The course teacher provides further information on any specific procedures for the course if needed.

Student workload

Online lectures and guidance approx. 30h
Exercises and project work 70h
Independent study 30h
Exam (including prepare time and re-take) 5h
Total of 135h

Further information

Assessment methods:
The course is assessed by exam, returnable programming exercises and optional project work. These exercises will be graded.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient (1)
You know the concepts and basic theory of programming to some extent. You can implement some simple programs. You have only completed a part of the course assignments .

Satisfactory (2)
You mainly know programming concepts and basic theory. You can implement some small programs using this knowledge. You have completed most of the course assignments.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3)
You know and understand well the concepts and possibilities of programming. You can apply your knowledge to the solutions of practical tasks. You have completed most of the course assignments. You have made a small-scale working program on a topic of your choice.

Very good (4)
You demonstrate a broader knowledge and understanding of the concepts and possibilities of programming. You have completed the course assignments. You have made a working program on a topic of your choice.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5)
You demonstrate extensive knowledge and understanding of programming concepts and possibilities. You have completed all the assignments of the course. You have made a broad and functional program solving some practical need on your chosen topic.