Siirry suoraan sisältöön

KyberturvallisuusLaajuus (5 op)

Tunnus: TT00CD86

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jarmo Viinikanoja
  • Jarmo Nevala

Osaamistavoitteet

Sinä hallitset keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (esim. luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja lainsäädäntö (esim. tietosuoja, suojaustasot). Sinä käsität miten nämä soveltuvat henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa. Sinä tutustut teknisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan esimerkiksi suojata järjestelmiä, havaita puutteita ja varmistaa tiedon eheys. Sinä tunnet tiedonsiirrossa käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen sekä haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien toimintaperiaatteet ja vaikutukset.

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
Tunnet kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden perusperiaatteet. Ymmärrät näiden merkityksen henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa sekä miten suojautua, havaita puutteita sekä varmistaa tiedon eheyden

EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Osaat analysoida kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia soveltaen käytäntöä ja teoriaa sekä tunnistamalla näitä

Sisältö

Johdanto kyberturvallisuuteen
Yhteiskunnallinen kyberturvallisuus
Lainsäädäntö, tietosuoja
Henkilökohtainen kyberturvallisuus
Riskienhallinta
Haittaohjelmat, uhat ja haavoittuvuudet
Organisaation kyberturvallisuus

Esitietovaatimukset

Linuxin käyttö ja hallinta
Tietoverkot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1)
Opiskelija tietää ja ymmärtää kyberturvallisuuden peruskäsitteitä ja siihen liittyvää teoriaa. Opiskelija osaa käyttää kyberturvallisuuden työkaluja avustetusti.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää ja ymmärtää kyberturvallisuuden peruskäsiteet ja siihen liittyvän teorian. Opiskelija osaa käyttää kyberturvallisuuden työkaluja ohjatusti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tietää ja ymmärtää kyberturvallisuuden peruskäsiteet ja siihen liittyvän teorian monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää kyberturvallisuuden työkaluja.

Kiitettävä (4)
Opiskelija tietää ja ymmärtää kyberturvallisuuden käsiteet ja siihen liittyvän teorian monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää kyberturvallisuuden työkaluja edistyneesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)
Opiskelija tietää ja ymmärtää kyberturvallisuuden käsiteet ja siihen liittyvän teorian erinomaisesti. Opiskelija osaa käyttää ja valita sopivia kyberturvallisuuden työkaluja edistyneesti, sekä pystyy ottamaan uusia työkaluja itsenäisesti käyttöön.