Siirry suoraan sisältöön

Kehitä kielioppiaLaajuus (2 op)

Tunnus: BI00BT58

Laajuus

2 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Heidi Hjerppe

Osaamistavoitteet

Kertaat ja opiskelet suomen kielen kieliopin rakenteiden keskeisimpiä asioita.

Sisältö

Opiskelet suomen kielen rakenteita. Tarkempi sisältö muotoutuu ryhmän ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Lisätiedot

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Saatavilla myös avoimen amk:n opiskelijoille.
Opintojaksoa ei voi opinnollistaa.