Skip to main content

Musiikkiterapian soveltava käyttö osana yhteisömuusikon toimintaa (6 op)

Toteutuksen tunnus: EK00BS34-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

21.09.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Riikka Karvonen
  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • EKO23SYM
    Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Objectives

Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa joitakin musiikkiterapeuttisia menetelmiä, opiskelija on perehtynyt musiikkiterapian tavoitteisiin ja ymmärtää, kuinka niitä voi soveltaa yhteisölliseen työhön.

Opiskelija osaa arvioida yhteisöllistä voimavarakeskeistä musiikkitoimintaa ja sen terapeuttisia elementtejä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien yhteisöissä ja toimintaympäristöissä.

Hallitsee yhteismusisoinnin käynnistämisen ja ylläpidon.

Content

Musiikkiterapeuttiset menetelmät erilaisissa asiakasyhteisöissä ja toimintaympäristöissä.

Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet (työharjoittelu).

Syventyminen pienoisprojektin kautta opiskelijoiden valitseman ryhmän ohjaamiseen esim. seniorit, päiväkotilapset, erityisryhmät, sairaala, monikulttuuriset ryhmät (yhteisprojekti Taidelähtöiset menetelmät opintojakson kanssa).

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Osaa toteuttaa osallistavia yhteismusisointituokioita eri yhteisöissä.

Osaa soveltaen suunnitella ja käyttää musiikkiterapeuttisia menetelmiä.