Siirry suoraan sisältöön

Taidelähtöiset menetelmät hyvinvoinnin edistäjänä (4 op)

Toteutuksen tunnus: EK00BS35-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

21.09.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Riikka Karvonen
  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • EKO23SYM
    Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa musiikki- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin.

Osaat heittäytyä luovaan toimintaan, taiteen tekemisen maailmaan työskennellen eri taiteenlajien kanssa.

Osaat suunnitella ja toteuttaa taidelähtöistä luovaa toimintaa erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.

Opiskelijana tutustut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen luovan toiminnan ohjaustilanteissa.

Sisältö

Musiikki- ja taidekasvatuksen merkitys hyvinvoinnin tukena.
Luovan toiminnan työtavat ja menetelmät; eri taiteenlajit esim. musiikki, tanssi ja liike, kuvallinen ilmaisu, draama.
Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet (työharjoittelu).
Syventyminen pienoisprojektin kautta opiskelijoiden valitseman ryhmän ohjaamiseen esim. seniorit, päiväkotilapset, erityisryhmät, sairaala, monikulttuuriset ryhmät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty