Skip to main content

Kehittämisprojekti (10 op)

Toteutuksen tunnus: EKKM0301-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

21.09.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Riikka Karvonen
  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • EKO23SYM
    Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Objectives

Osaat arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja työskentelyäsi eri konteksteissa. Toimit yhteisössä tavoitteellisten projektien suunnittelijana, tuottajana ja toteuttajana. Kykenet soveltamaan uutta tietoa ja menetelmiä sekä yhdistämään eri alojen tietoa projektityöskentelyn vaatimalla tavalla.

Sinulla on kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä monialaisissa tiimeissä. Osaat jakaa tietoasi ja osaamistasi työyhteisön käyttöön.
Osaat työskennellä yhteisömuusikkona valitsemassasi toimintaympäristössä ja valitsemallasi tavalla. Osallistut kulttuurialan työelämän kehittämiseen omalla työlläsi ja aktiivisella otteella.

Content

Työelämään kytkeytyvän kehittämisprojektin suunnittelu ja toteutus sekä loppuraportti.

Projektin osia ovat
- työyhteisön, toimintaympäristön tai toiminnan nykytilan selvittäminen
- kohderyhmän, -yhteisön tai -toiminnan kehittämistavoitteiden määrittäminen
- opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten kehittymistavoitteiden jäsentäminen
- kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
- tulosten ja kehittämisehdotusten raportointi.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty/Hylätty

Kehittämisprojektin kirjallinen arviointi perustuu työskentelyn ja dokumentoinnin laatuun. Arvioinnissa kiinnitetään huomio sekä prosessiin että lopputulokseen.

Hyväksyttyyn raporttiin vaaditaan seuraavat osa-alueet:
1. Projektiraportti on jäsennelty loogisesti.
2. Asioita käsitellään kriittisesti ja analysoiden.
3. Argumentointi on laadukasta.
4. Työn ulkoasu on huoliteltu ja kielenkäyttö sujuvaa.

Hylätyssä suorituksessa edellä annetut kriteerit eivät täyty.