Skip to main content

Mat2 Funktiot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM2300-3066

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Alestalo

Ryhmät

 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 10.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 16.01.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 23.01.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 24.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 30.01.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 31.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 06.02.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 07.02.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 13.02.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 14.02.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066
 • 20.02.2024 11:30 - 14:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3066

Objectives

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.

Content

- Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö 
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö 
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä 
- Funktioiden käyttö mallintamiseen 
- Paloittain määritellyt funktiot 
- Yhdistetty funktio 
- Käänteisfunktio 
- Funktion raja-arvo 

Time and location

Opintojakso toteutetaan viikoilla 2- 8 (8.1. - 23.2.2024) Lutakon kampukselle Dynamolla.

Learning materials and recommended literature

Opintojakson pääasiallisena materiaalina toimivat opettajan jakama kirjallinen materiaali sekä videomateriaali verkko-oppimisympäristössä.

Opintojaksoon liittyvä suositeltava kirjallisuus:
- Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio - Tekninen matematiikka 1
- Henttonen, Peltomäki, Uusitalo - Tekniikan matematiikka 1
- Lehtola, Rantakaulio - Tekninen matematiikka 2

Teaching methods

Kontaktiopetus 2+2 h /viikko, ohjatut laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely

Exam dates and retake possibilities

Opintojakson tarkempi aikataulu käydään läpi opintojakson aloitustapaamisessa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä (Moodle).

Alternative completion methods

Mahdollisuus tenttiä kurssikokeella opintojakson alussa.

Verkkototeutus kesällä 2024

Student workload

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 3 op * 27 h/op = 81 h.
Kontaktiopetus noin 35 h
Harjoitukset kontaktituntien ulkopuolella noin 25 h
Teoriamateriaalin opiskelu, kokeisiin valmistautuminen ja kokeiden suorittaminen noin 20 h

Content scheduling

Opintojakson tarkempi aikataulu sovitaan opintojakson aloitustapaamisessa ja julkaistaan verkko-oppimisympäristössä (Moodle).

Further information for students

Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, välitestejä, läpäisytesti ja arvosanakoe. Opintojakso on mahdollista suorittaa arvosanalla 1 tekemällä hyväksytysti (75 % oikein) perusasioihin liittyvän läpäisytestin. Korkeampi arvosana edellytttää arvosanakokeeseen osallistumista. Jotta läpäisytestiin ja arvosanakokeeseen voi osallistua, täytyy opintojakson pakolliset suoritteet (kotitehtävät ja välitestit) olla hyväksytysti tehty.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Arvosana 1

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Osaat tutkia funktion käyttäytymistä apuvälineen avulla. Osaat ratkaista perustehtäviä mallin avulla.

Arvosana 2

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Tiedät funktiotyyppien perusominaisuuksia. Osaat itsenäisesti ratkoa perusmuotoisia tehtäviä. Käytät merkintöjä ja käsitteitä vielä epävarmasti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Arvosana 3

Osaat funktioihin liittyvät käsitteet ja merkinnät. Osaat tutkia funktion kuvaajaa funktion lausekkeen perusteella ja piirtää funktion kuvaajan ilman apuvälinettä. Osaat ratkaista funktioihin liittyvät yhtälöt ja mallintaa yksinkertaisia ilmiöitä funktiolla.

Arvosana 4

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä ja perusteltuja. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktiolla, mutta soveltaminen uusissa tilanteissa on vielä epävarmaa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Arvosana 5

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käytät oikeita, täsmällisiä merkintöjä. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä luku- ja symbolikertoimisia yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktioilla ja soveltaa oppimaasi myös uusissa tilanteissa.

Prerequisites

Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.

Lisätiedot

Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.