Skip to main content

Rokottaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2016-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Suvi Aunala

Ryhmät

 • ZJASAR23K1
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja päivä
 • SAR23K1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 04.10.2023 12:15 - 13:00, INFO /Rokottaminen SZYY2016-3021
 • 30.11.2023 08:15 - 09:45, Rokottaminen SZYY2016-3021
 • 30.11.2023 10:00 - 11:30, Rokottaminen SZYY2016-3021
 • 07.12.2023 08:15 - 09:30, Rokottaminen SZYY2016-3021

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit rokotusosaamisen perusteet.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rokottamisen merkityksen ja eettiset periaatteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Hahmotat rokottamisen merkityksen maailmanlaajuisesti terveyttä edistävänä toimintana.
Sinulla on valmiudet rokotuksiin liittyvään näyttöön perustuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, kansallisen rokotusohjelman sekä rokotusten haittavaikutukset.
Osaat ohjattuna rokottaa aseptiikan ja potilasturvallisuuden huomioiden.

Content

Rokotusten vaikuttavuus
Rokotustoimintaa ohjaavat lait ja säädökset
Rokottamisen tietoperusta ja rokotustaidot
Asiakkaan ohjaaminen rokotuspäätöksessä
Erilaiset rokotustekniikat
Haittavaikutusten hoito

Learning materials and recommended literature

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Teaching methods

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up -ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti sekä rokotuslaboraatio, joka toteutuu kontaktiopetuksena.

Exam dates and retake possibilities

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Student workload

Itsenäinen työskentely 52 h ja rokotuslaboraatio 2 h

Further information for students

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.